Doorgaan naar artikel

Sensoren tonen hittestress al bij 12 graden

Koeien ervaren al bij 12 graden hittestress. Dit blijkt uit promotie-onderzoek aan de faculteit diergeneeskunde.

De huidige generatie sensoren in bijvoorbeeld poot- of halstransponders kunnen gedrag en gezondheid van koeien goed bepalen. Dit stelde Josje Scheurwater van de Universiteit Utrecht afgelopen week in haar promotie-onderzoek. Opvallend in Scheurwaters onderzoek is de constatering dat koeien al vanaf een temperatuur van 12 graden hittestress ervaren. Dat is lager dan de 16 graden die nu wordt aangehouden. Dit gegeven vraagt aanpassingen in de huidige managementmaatregelen voor hittestress.

Ook toonden sensoren extra stress aan na het introduceren van verse koeien in de koppel melkkoeien. Zowel de nieuwe als de al aanwezige koeien ervaren een aantal dagen stress. Als gevolg daarvan daalt de gemiddelde melkproductie van de gehele koppel.

Scheurwater verwacht dat sensoren de komende jaren een belangrijkere rol in de melkveehouderij gaan krijgen. De huidige sensoren worden continu verbeterd en daarnaast zijn er nieuwere, nauwkeurigere sensoren in ontwikkeling.Veehouders krijgen met de nieuwe generatie sensoren op grotere schaal informatie over de gezondheid en welzijn van hun koeien dan nu het geval is. Aan de hand van die data kan samen met de dierenarts en andere adviseurs koeien beter worden gemonitord en eerder worden ingegrepen bij problemen.

Sensor in de netmaag

Tijdens haar onderzoek ontwikkelde Scheurwater een nieuw type sensor die in de netmaag van de koe wordt ingebracht. Door druk en temperatuur kan de sensor activiteit en vreetgedrag 24 per dag meten om zo gezondheid en welzijn van de koe in kaart te brengen. Deze sensor moet nog worden doorontwikkeld, zodat hij levenslang meegaat.

Niet alleen veehouders profiteren van de data die sensoren opleveren. Onderzoekers kunnen het gedrag op stal en in de wei nauwkeuriger en continu observeren en op basis daarvan bepalen wat welzijnsverbeterend werkt en wat niet.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin