Doorgaan naar artikel

Roostervloer in bestaande stallen lijkt beste optie

Veehouders die willen investeren in een nieuwe vloer in bestaande stallen kunnen het best kiezen voor een roostervloer.

Dat stelt DLV Advies in een artikel op haar site. Het advies is ingegeven door de verschillen die er gevonden zijn tussen de berekende stikstofemissie van emissiearme vloeren en de gemeten emissiewaarden. Daar komt bij dat de melkveehouderijsector een flinke bijdrage levert aan de stikstofneerslag. Het kan dan ook best zijn dat, naast de verplichting om bij nieuwbouw of uitbreidingen, straks ook bestaande stallen een reductieverplichting opgelegd krijgen.

Tegen deze onzekere achtergrond rijst de vraag of melkveehouders nu al moeten investeren in emissiearme vloeren of in roostervloeren, want er is ook bij emissiearme systemen altijd nog een risico dat er alsnog aanvullende emissiebeperkende maatregelen moeten worden genomen.

Volgens DLV-adviseur Eric Pijnappels is het daarom beter te kiezen voor roostervloeren die op een later tijdstip vrij eenvoudig emissiearm kunnen worden gemaakt door middel van een rubbersysteem over de roostervloer aangevuld met een mestrobot of mestschuif.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin