Doorgaan naar artikel

Roosterfabrikant ziet meer focus op comfort

Roosterfabrikant ziet meer focus op comfort

Roosterfabrikant ziet meer focus op comfort

Doordat melkveebedrijven minder makkelijk kunnen uitbreiden, krijgt koecomfort meer aandacht. Dat merkt Daan Derksen, commercieel manager van Den Boer Beton. Daarom vernieuwde zijn bedrijf de aloude sleufvloer.

Welke ontwikkelingen in de sector hebben gevolgen voor de roostervloer?
“De laatste jaren is er enorm veel gebouwd en was er veel vraag naar roosters met een lage ammoniakemissie. De groei had te maken met het verdwijnen van het melkquotum. In het algemeen is daarbij de aandacht voor koecomfort wat naar de achtergrond geschoven. Met de komst van fosfaatrechten wordt het moeilijker om uit te breiden en willen ondernemers het maximale uit de bestaande stal halen. Daardoor moet de productie omhoog en daar is een optimaal welzijn voor nodig.”

Hoe gaat jullie bedrijf op de trend inspelen?
“Ons Groene Vlag-systeem is veel verkocht en nog steeds een aantrekkelijk systeem op het gebied van emissie en koecomfort. Voor bedrijven die een dichte vloer met schuif willen en wat extra’s willen op het gebied van koecomfort, hebben we onze sleufvloer doorontwikkeld. Het optimaliseren van de leefomgeving zorgt voor een hoger rendement.”

Wat is kenmerkend voor deze vloer?
“In de vloer zijn rubber sponningen verwerkt. Met sponningen is een looppad gecreëerd en sponningen waar de achterpoten stabiel en op een zachte ondergrond kunnen staan aan het voerhek. Ook hebben we de voerstoep: een verhoging achter het voerhek waardoor de koe in een natuurlijke houding kan vreten. De combinatie van rubber en beton zorgt voor een goede klauwgezondheid en simuleert dezelfde ervaring voor de klauwen als in de wei. Belangrijk voor de ondernemer is verder dat de vloer 30% goedkoper is dan de Groene Vlag-systeem. Melkveehouders krijgen dus meer keuze.”

Hoe ziet het met de ammoniakuitstoot?
“Op dit moment ligt de uitstoot boven de 10 kilo ammoniak per plaats. De aanpassingen hebben ook veel effect op de emissie. Daarom hebben we instanties metingen laten verrichten en daaruit blijkt een ammoniakuitstoot van 8,6 kilo ammoniak per plaats of minder. Deze week wordt onze aanvraag bij de Technische adviescommissie van de Regeling ammoniak en veehouderij besproken. Daar wordt beoordeeld of onze aanvraag verder in behandeling wordt genomen om op de RAV-lijst geplaatst te worden met een nieuwe emissiefactor.”

Hoe groot verwacht u de interesse vanuit de praktijk?
“Die is groot, maar er moet snel duidelijkheid komen vanuit de overheid betreffende de fosfaatregeling. De uitgebreide versie van de sleuvenvloer ligt nu bij een 15-tal bedrijven en functioneert goed. Het belangrijkste is dat er een gunstige emissiefactor komt er via de MDV voldoende punten worden gescoord. In de provincie Noord-Brabant gelden lagere normen voor emissie dus daar wordt het moeilijk. Maar vooral op bedrijven in de noordelijke provincies zie ik veel mogelijkheden. Overigens presenteren we bij de Dairy Campus een compleet nieuw systeem: de Bleu Label. Deze geeft een zeer lage emissie en optimaal koecomfort.”

Beheer
WP Admin