Doorgaan naar artikel

Regulering melkstroom valt niet in goede aarde

Van degenen die fosfaat moeten kopen om een gewenst aantal stuks vee te mogen houden, heeft twee derde dat al gedaan.

Van degenen die fosfaat moeten kopen om een gewenst aantal stuks vee te mogen houden, heeft twee derde dat al gedaan.

Iedere melkveehouder heeft een mening over hetgeen zijn bedrijf aangaat. Deze meningen worden vaak gedeeld in fora of gekoppeld aan artikelen die op internet staan. Melkvee100plus peilt de meningen onder haar nieuwsbrieflezers via een enquête.

Melkveehouders lijken niet ontevreden over het klimaat voor de melkveehouderij. 61% van de deelnemers aan de online enquête van Melkvee100plus geeft een voldoende. 39% geeft een onvoldoende waarvan ongeveer de helft een 5.

De lichte verbetering met de uitkomsten in het eerste kwartaal heeft alles te maken met de melkprijs, die minder diep lijkt weg te vallen dan in december 2017 nog werd voorspeld.

Melkafzet

Aan de afzetkant zien melkveehouders zowel kansen als bedreigingen. In de derde grafiek staat aangegeven dat ruim twee derde regulering van de melkstroom geen goed plan vindt. Inmiddels is duidelijk dat FrieslandCampina regulering van de melkstroom doorzet. De reacties daarop zullen niet verschillend zijn dan de reacties die veehouders online gegeven hebben. De voorstanders rekenen op een hogere melkprijs en zien het belang van kostenbesparing bij hun coöperatie. Het gros vindt echter dat de fosfaatrechten al een duidelijke rem zetten op de nationale melkproductie en dat is al beperking genoeg, zo vinden de tegenstanders van melkregulering.

Ruim driekwart ziet dan ook dat de bouw van de mozzarella fabriek van A-ware kansen biedt aan ondernemers. Sommigen zien de regulering van FrieslandCampina als aanleiding om op termijn over te stappen naar A-ware. De deelnemers aan de enquête zien ook wel in dat dit vooral voor boeren in Noord-Nederland zal gelden.

Fosfaat

Wat betreft productieruimte hebben bedrijven voldoende fosfaatrechten nodig. 60% geeft aan geen fosfaatrechten te zullen kopen dit jaar. Van de 40% die wel fosfaatrechten wil kopen heeft twee derde dat al gedaan. Het lijkt er op dat bedrijven die door willen en toch fosfaatrechten nodig hebben, dan ook maar gelijk doorpakken en hun investering al in het eerste kwartaal hebben gedaan.

Regelgeving

Dat veehouders baat hebben bij regelgeving die ze extra mogelijkheden biedt, blijkt wel uit het feit dat ruim 80% aangeeft dat ze blij zijn dat derogatie verleend wordt aan Nederland. Al is het dan maar voor twee jaar. Slechts 5% vindt het geen goede zaak en 13% maakt geen gebruik van derogatie.

Geen extra mogelijkheden, maar wel een verplichting geldt bij de aanpak van IBR/BVD. In de vorige enquête gaf 40% aan dat ze liever gezien hadden dat de zuivel gewacht had tot de vleesveesector ook zo ver is en dat de verplichte aanpak in 2019 zou starten. Nu de verplichte aanpak toch op 1 april is gestart, conformeren veehouders zich wel aan deze verplichting. Twee derde is al vrij of onverdacht voor beide ziekte en nog eens 18% is vrij voor een van beide ziekten en is al bezig om voor de ander vrij of onverdacht te worden. Voor bijna 15% geldt dat ze net gestart zijn om zo aan de verplichte aanpak te voldoen.

Naast deze verplichte aanpak zijn er nogal wat verplichtingen en stringente regelgeving die op de boer afkomen. Driekwart geeft aan dat de toenemende druk vanuit regelgeving het de lol om te boeren ontneemt. De boeren zullen er toch mee moeten omgaan, want op de vraag of het bedrijf tussen nu en 2025 stopt geeft slechts 10% aan dat dit bij hun het geval zal zijn.

Gert Krol (51) in Weert, geeft het melkveeklimaat een 8. “De melkprijs is niet onaardig. Natuurlijk komt er veel op ons af, maar daar moet je door. Wij hebben in 2010 een nieuwe stal gebouwd met drie robots. We molken destijds 85 koeien. Te weinig om nog 20 jaar mee door te gaan. We hebben tot en met 2013 nog melkquotum gekocht. Nu hebben we 180 melk- en kalfkoeien. Om dat aantal te houden hebben we 750 kilo fosfaat gekocht.”
“Ik moet nog een jaar naar school”, zegt Jelle Nieman (18) in Winkel (N.-H.). “We houden ons bedrijf met 115 melk- en kalfkoeien bij de tijd. We hebben ook al wat fosfaat gekocht. We hebben een GEA-3 box en minder koeien kost te veel.” Maar het buitenland trekt. Na zijn schooltijd wil hij wel een paar jaar bedrijfsleider zijn op een Duits ­bedrijf. “Over vijf jaar hoop ik in een Oost-Europees land te kunnen melken. Ik denk aan Slowakije.”

Melkvee100plus houdt elke drie maanden een online enquête met soms actuele en soms sectorale vragen en of stellingen. In de jongste enquête gaven bijna 100 lezers op de site van Melkvee100plus hun indruk over het melkveehouderijklimaat en mogelijkheden voor melkproductie. Een groot deel van de lezers is tevens bereid toelichting te geven. De redactie dankt alle deelnemers en nodigt ieder van harte uit om ook de volgende online enquête weer in te vullen.

Beheer
WP Admin