Doorgaan naar artikel

Monovergisting: Coöperatie Jumpstart schaalt langzaam op

Foto: Bouke Poelsma

Foto: Bouke Poelsma

Monovergisting op boerderijschaal komt stilaan van de grond. Coöperatie Jumpstart verwacht dat deze zomer zes tot acht installaties draaien.

Firma Heeg in het Friese Hinnaard nam in oktober 2016 de eerste monovergister van Coöperatie Jumpstart in gebruik. Anderhalf jaar later wordt er gebouwd aan nog drie installaties, die over een paar maanden gaan draaien. Daar komt er spoedig nog een bij. “Op vrijdag 9 februari heeft de vierde melkveehouder alle contracten ondertekend”, aldus Jan Willem Straatsma. Hij houdt zich namens FrieslandCampina bezig met het verduurzamen van de zuivelketen. De zuivelreus is initiatiefnemer van Coöperatie Jumpstart en werkt samen met partners Groen Gas Nederland, Duurzame Zuivelketen, LTO en NZO. “Deze zomer moeten er zes tot acht installaties draaien.”

FrieslandCampina wil klimaatneutraal groeien en zet daarom in op de productie van groene stroom en het reduceren van de CO2-uitstoot. Voormalig topman Roelof Joosten mikte bij de lancering van Coöperatie Jumpstart op 1.000 monovergisters in 2020. Dat aantal is op dit moment nog niet in zicht. De coöperatie heeft momenteel 68 aspirant-leden. Deze melkveehouders hebben verregaande interesse in monovergisting op hun bedrijf.

Jumpstart kan wel op veel belangstelling rekenen. In januari brachten 100 melkveehouders een bezoek aan Firma Heeg. “Monovergisting op boerderijschaal kan in combinatie met het scheiden en hergebruiken van meststoffen tot interessante businesscases leiden”, aldus Straatsma. Toch schieten de monovergisters nog niet bepaald als paddenstoelen de grond uit. Boeren en hun banken moeten overtuigd raken van de technologie en het verdienmodel. Die gesprekken en het vergunningentraject blijken bewerkelijk en kosten tijd en energie. Straatsma heeft desondanks vertrouwen in de toekomst. “We zijn tevreden over de inhoudelijke voortgang.”

€ 130 miljoen subsidie voor plaatsen 103 monovergisters

Coöperatie Jumpstart kreeg afgelopen najaar € 130 miljoen SDE+-subsidie toegewezen voor het plaatsen van 103 monovergisters. De 68 aspirant-leden komen als eerste in aanmerking voor deze subsidie. Straatsma hoopt dat verdere opschaling van het aantal monovergisters na de zomer gestalte krijgt. “We vorderen gestaag. We hebben een aantal technische aanpassingen gedaan. Daarover zijn we erg positief en enthousiast.”

De technische aanpassingen aan de monovergister hebben geleid tot een betere menging en een vermindering van de schuimvorming. In combinatie met een langere verblijftijd zorgt dat voor een hogere gasproductie per kuub mest. Coöperatie Jumpstart heeft bovendien een eigen mineralenscheider ontwikkeld. Deze meststripper is toegevoegd aan het totaalconcept. De warmte die vrijkomt bij het vergistingsproces wordt hergebruikt bij het strippen van de mest. “De door ons ontwikkelde mineralenscheider doet het goed”, aldus Straatsma.

Kiezen uit drie typen monovergisters

Coöperatie Jumpstart biedt drie verschillende typen monovergisters aan, die passen bij uiteenlopende bedrijfsgroottes. Monovergisting op boerderijschaal kan interessant zijn voor melkveehouders met 120 koeien of meer. In combinatie met weidegang lukt het dan om voldoende dagverse mest te produceren.

Monovergister leasen voor 12 jaar

Melkveehouders die kiezen voor monovergisting hoeven niet te investeren in dure installaties. Coöperatie Jumpstart werkt met een leaseconstructie. De leaseovereenkomst heeft een looptijd van 12 jaar, gelijk aan de subsidieduur. De voorbereidingskosten en het precieze financiële voordeel verschillen per bedrijf. “Het gaat om maatwerk. Voor ieder deelnemend bedrijf wordt een businesscase gemaakt”, zegt Straatsma.

Coöperatie Jumpstart beoordeelt in september of de gedane aanpassingen naar tevredenheid werken en voldoende zijn om verder op te schalen. “We zijn liever zorgvuldig dan snel en hebben daarom bewust een beslissingsmoment ingebouwd.”

Beheer
WP Admin