Doorgaan naar artikel

Melkveehouders kiezen vaker voor pachtgrond

Het percentage grond in eigendom door melkveehouders is gedaald van 57 naar 55%. Stijgende grondprijzen dwingen melkveehouders steeds meer de kant van pachtgrond op.

Dat constateert Alfa Accountants en Adviseurs in Cijfers die Spreken. In deze kwartaaluitgave houdt Alfa de rollende jaarcijfers bij tot en met het eerste kwartaal van dit jaar.

Hans de Bie, marktmanager Food & Agri, merkt dat veehouders zich steeds vaker afvragen of het nog wel verantwoord is om bij de huidige prijzen in grond te investeren. Ook de financiering van aankoop van grond wordt een steeds groter probleem. De investeringsruimte is volgens Alfa al beperkt. De helft van de melkveebedrijven heeft een kritieke melkopbrengst van 36 cent of meer. Bij 34 cent gaat het al om 80% van de melkveebedrijven. Dat toont volgens De Bie de kwetsbaarheid voor een fluctuerende melkprijs. Onder melkopbrengst verstaat Alfa de opbrengst die nodig is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Naast het betalen van alle rekeningen is er geld privé opgenomen, is er regulier afgelost en zijn de vervangingsinvesteringen gedaan.

Een andere opvallende conclusie uit het rapport is dat de beste 25% bedrijven, met de laagste gezondheidskosten, op jaarbasis bijna € 6.500 minder aan diergezondheidskosten betaalt. De dierkosten liggen gemiddeld per bedrijf op € 13.922 per jaar. De beste 25% van de ondernemers die klant zijn bij Alfa geven per jaar € 7.440 uit.

Het gemiddelde melkveebedrijf dat klant is bij Alfa houdt 121 melkkoeien en 65 stuks jongvee op 66 hectare grond. Dat is 1,4 hectare meer dan een jaar geleden, waarbij het aandeel pachtgrond met 1,7 hectare is toegenomen. De productie ligt op ruim 1,1 miljoen kilo melk.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin