Doorgaan naar artikel

Liquiditeitsmanagement

Ik weet niet of u wel eens het woordspelletje Scrabble speelt, maar een woord dat zeker scoort, is liquiditeitsmanagement. U wordt niet getriggerd door dit woord? Dat kan. Maar als ondernemer kunt u volgens mij scoren door uw liquiditeitsmanagement op orde te hebben.

Eigenlijk is het vreemd dat liquiditeitsmanagement an sich geen alledaags gespreksonderwerp is onder Nederlandse melkveehouders. Of beter gezegd: bij de Nederlandse ondernemers in de melkveehouderij. Want we hebben een vooraanstaande positie! Vanuit het buitenland kijkt men vol achting naar onze sterke familiebedrijven, moderne techniek, goed vakmanschap, sterke ondernemers, state-of-the-art infrastructuur, goede afzet en sterke coöperaties in de hele keten.

Die sterke sector heeft zich de afgelopen jaren voortvarend ontwikkeld. Ondernemers hebben geïnvesteerd, sorteren voor op het einde van de melkquota, smeden nieuwe samenwerkingsverbanden. Overigens is hierdoor ook de doelgroep van dit tijdschrift gegroeid.

Waarover gaat anno 2014 het gesprek in de Nederlandse melkveehouderij? Eigenlijk de aloude thema’s: wat gaan de melk- en voerprijs doen, en hoe draait het op jouw bedrijf? Waarover zou, wat mij betreft, het gesprek wat meer mogen gaan? U raadt het al: liquiditeitsmanagement. Want dat leeft echt te weinig als je bedenkt dat opbrengstprijzen en kostprijzen sneller, onverwachter en scherper gaan bewegen; en dat op intensievere bedrijven de gevolgen daarvan ook intensiever landen op de lopende rekening.

Bij liquiditeitsmanagement gaat het erom dat je systematisch vooruitkijkt naar het saldo aan liquide middelen. Dat kan eenvoudig met de laatste maandoverzichten van de rekening courant (feitelijk het startpunt) en een Excel-programmaatje waarin je te verwachten uitgaven en inkomsten opneemt. En dat is zo aardig van Excel: je kunt gemakkelijk spelen met een wat lagere of hogere voorschotprijs, melkproductie, voerkosten, rentegevoeligheid.

Als je die planning consequent elke maand (of ten minste elk kwartaal) bijhoudt, heb je vroeg inzicht in mogelijke knelpunten. Zodat je kunt bijsturen, rust hebt, en goed beslagen ten ijs komt in het gesprek met de bank of de accountant.

Moet het gesprek onder melkveehouders dan níet meer gaan over de melkprijs, de voerkosten en die andere vertrouwde thema’s? Natuurlijk wel, het getuigt van een warm hart voor de zaak én van ondernemerschap om inzichten op te doen en uit te wisselen.
Maar het getuigt ook van ondernemerschap om die inzichten door te vertalen naar de liquiditeitsplanning voor de korte termijn en naar uw visie voor de langere termijn.

Voor de scrabbelaars onder u: ‘liquiditeitsmanagement’ past niet op een Scrabble-bord. ‘Melkprijs’ levert u 22 punten op (zonder alle bonussen), ‘liquiditeit’ 28. Met wat extra moeite scoort u dus veel meer punten …
Op uw bedrijf is het net zo: daar scoort u inzicht met liquiditeitsmanagement, en dat zorgt weer voor uitzicht. De afweging en de winst zijn aan u!

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin