Doorgaan naar artikel

Koemonitor schiet tekort voor wettelijk toezicht

Koemonitor schiet tekort voor wettelijk toezicht

Koemonitor schiet tekort voor wettelijk toezicht

Koemonitor volstaat niet om te voldoen aan de eis tot onafhankelijk toezicht op de naleving van de Europese hygiënerichtlijn. Dit laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

De NVWA, het COKZ (toezichthouder op zuivel namens NVWA) en de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD komen daarom binnenkort met voorstellen hoe het toezicht op naleving van de EU-wetgeving wordt ingericht, zo wordt gemeld. Hoe die voorstellen eruit gaan zien, wordt niet gemeld. Volgens bronnen rond het ministerie wordt nog gesproken over de laatste details van deze zaak.

Helder is dat er geen nieuwe wettelijke eisen komen, zo laat het ministerie weten. Het zou gaan om de manier waarop een en ander is georganiseerd.

De mededeling is een tegenvaller voor de zuivelindustrie. Die heeft vol ingezet op Koemonitor als overkoepelend controlesysteem waarmee aan alle wettelijke eisen kon worden voldoen en waarmee ook het exportbelang veilig wordt gesteld. Om alle melkveehouders hiervoor over de streep te krijgen, is Koemonitor dan ook opgenomen in de leveringsvoorwaarden van de zuivel en zijn diverse melkveehouders zelfs geconfronteerd met melkweigering als ze niet aan Koemonitor meededen.

Koemonitor wettelijk niet verplicht

Wettelijk gezien is Koemonitor echter niet verplicht, laat het ministerie van Volksgezonheid weten. Dit gaat over de correcte uitvoering van de Europese Hygiënerichtlijn in de zuivel. Volgens het ministerie kunnen melkveehouders ook op andere manieren aantonen dat de regelgeving wordt gevolgd. Het noemt Koemonitor een vrijwillig privaat systeem. De realiteit is echter dat melkveehouders in de meeste gevallen weinig andere keuze hebben dan Koemonitor toe te passen, vanwege de opname in de leveringsvoorwaarden.

Diverse groepen boeren hebben zich verzet tegen de verplichte deelname aan Koemonitor. Onder meer bij FrieslandCampina en Bel Leerdammer. Dit heeft tot nog toe niet geleid tot een gematigder behandeling van deze boeren.

De sectorale toezicht op het programma ligt momenteel bij ZuivelNL. Dat is of wordt binnenkort ook eigenaar van alle onderdelen waaruit het bestaat, inclusief Koekompas. Nu Volksgezondheid Koemonitor aanmerkt als privaat systeem, rijst ook de vraag of dit systeem mededingingstechnisch door de beugel kan.

Beheer
WP Admin