Doorgaan naar artikel

Kalversterfte opmaat naar meer eisen

Het rumoer rond kalverersterfte zal leiden tot strengere eisen op het primaire melkveebedrijf, zo verwacht driekwart van de veehouders.

Het rumoer rond kalverersterfte zal leiden tot strengere eisen op het primaire melkveebedrijf, zo verwacht driekwart van de veehouders.

Iedere melkveehouder heeft een mening over wat het bedrijf aangaat. Die meningen worden vaak gedeeld in fora of aan artikelen gekoppeld die op internet staan. Melkvee100plus peilt de meningen onder haar nieuwsbrieflezers via een enquête.

De kalversterfte heeft de afgelopen maanden de gemoederen bezig­gehouden. Niet alleen in de maatschappij, via het nieuws dat RTL op 1 april bracht, maar ook op het boerenerf heeft dat natuurlijk effect. Reden voor Melkvee100plus aan de veehouders te vragen wat zij verwachten op dit gebied. Naar aanleiding van de berichtgeving verwacht driekwart van de veehouders die gereageerd hebben op de enquête dat er strengere eisen zullen volgen rondom kalversterfte en kalveropfok. Van de veehouders kent iedereen het sterftepercentage op zijn bedrijf. 4% geeft aan dat het een ander niets aangaat. 61% zegt dat het sterftepercentage onder 12% ligt, maar een derde meldt dat de kalversterfte op dit moment ­boven de 12% uit komt.

Nu al wordt er via monitoringsprogramma’s in de zuivel gelet op het percentage kalversterfte, maar daar blijft het niet bij. Een te hoog sterftepercentage moet tot actie leiden.

Nagenoeg alle veehouders verwachten dat de maatschappij nog wel meer kapstokhaakjes zal vinden die de aandacht op de melkveehouderij zullen vestigen. Liefst 97% denkt dat er nog wel iets anders volgt, en ze voelen dat ze in het vizier van de maatschappij liggen. Slechts een klein deel licht toe waar ze dan aan denken. Die richten zich dan vooral op koegebonden ziekten als melkziekte en mastitis, maar ook op ingrepen, met name onthoornen. Een veehouder zegt dat de ­negatieve beeldvorming rondom de melkveehouderij vooropgezet is.

Eigen eiwit

Over de toekomstige grondgebonden norm van 65% eiwit van eigen bedrijf maken de meeste veehouders zich nog niet al te druk. Iets meer dan de helft vindt dat er tijd genoeg is om zich te oriënteren en verdiepen in deze materie. De anderen vinden toch dat de tijd begint te dringen en kijken al met een schuin oog naar dit nieuwe kengetal. Toch kent bijna 80% van de veehouders al wel hun situatie op dit moment. De helft daarvan zit al op de 65% eiwit van eigen bedrijf en de andere helft heeft daar nog een slag(je) te slaan. Iets meer dan 20% denkt dat het nog te vroeg is om daar nu al hun energie in te stoppen.

Melkconcept

De melkstromen bevinden zich de laatste jaren in een stroomversnelling. Naast de introductie van VLOG ruim een jaar geleden, is een half jaartje geleden ook PlanetProof-zuivel en nog meer recent ook Beter Leven-zuivel 1 ster van start gegaan. De melkveehouderij zal daarop veranderingen ondergaan. Een derde van de veehouders verwacht over drie jaar nog ‘gewone’ gangbare melk te leveren, maar ruim de helft denkt over drie jaar al wel onder een concept te zullen leveren. Een op de acht levert al onder een concept, waarbij VLOG-melk het vaakst wordt genoemd.

Financieel gezien lijken de melkprijzen van het laatste jaar voldoende ruimte te bieden om te kunnen bufferen. Dat denken de banken althans in hun reviews over de sector. Een derde van de respondenten vindt dat banken te veel denken. Daarnaast geeft 40% aan inderdaad te bufferen door geld opzij te zetten of door extra aflossingen te doen. Rond 10% investeert geld dat overblijft liever direct in het bedrijf en rond 15% vindt de melkprijs nog te laag om op een goede manier te kunnen bufferen.

Over het algemeen zijn de melkveehouders niet ontevreden over het klimaat waarin ze moeten werken. Hoewel er uitschieters zijn met een waardering van 0 tot 10, geven verreweg de meesten een 7 voor het ondernemersklimaat op dit moment.

Melkvee100plus houdt elke drie maanden een online enquête met soms actuele en soms sectorale vragen en of stellingen. In de jongste enquête gaven ruim 70 lezers hun mening over het melkveehouderijklimaat en mogelijkheden voor melkproductie. Een groot deel van de lezers is tevens bereid toelichting te geven. De redactie van Melkvee100plus dankt alle deelnemers en nodigt ieder van harte uit om ook de volgende online enquête weer in te vullen.

Beheer
WP Admin