Doorgaan naar artikel

Enorme besparing op middel en kosten door spotspraying ridderzuring

Foto: Jan Willem Schouten

Foto: Jan Willem Schouten

Stef Ruiter gaat dit seizoen de praktijk in met een plaatsspecifieke aanpak van ridderzuring in grasland bij melkveehouders. Kort gezegd komt het er op neer dat eerst met behulp van een drone de zuring in kaart worden gebracht, waarna ze met de veldspuit pleksgewijs worden bespoten.

Ten opzichte van volvelds spuiten heeft spotspraying verschillende voordelen: meer dan 90% besparing op onkruidmiddel, stikstofbinder klaver wordt gespaard en geen groeistagnatie van het gras waar niet gespoten wordt. Veehouders geven aan dat volvelds bespuitingen tegen ridderzuring het gras ‘een behoorlijke opdonder geven’. Ten opzichte van handmatige spotspraying met de rugspuit geeft het werken met een taakkaart en veldspuiten een enorme arbeidsbesparing, waarbij ook nog eens de nauwkeurigheid toeneemt. Minder gemiste zuringplanten dus.

Zuring is een lastig wortelonkruid dat bij onvoldoende bestrijding een hardnekkig probleem kan worden. Zuring concurreert met gras. De oliehoudende zaden passeren ongeschonden het inkuilproces en het maagdarmstelsel van de koe als het zaad mee wordt geoogst. Met het uitrijden van de mest wordt de volgende generatie zuring dan in feite weer uitgezaaid.

Daarom is het belangrijk dat zuring voortdurend onderdrukt wordt. De huidige praktijk is dat bij een lichte aantasting van een perceel de zuring met de hand wordt bestreden. Bij een zware bezetting wordt het onkruid volvelds met de spuitmachine bestreden.

Markering op 4 centimeter nauwkeurig

Ruiter laat de benodigde perceelscans uitvoeren door het bedrijf ABDrone van in Stadskanaal. ABDrone maakt met een drone vanaf 40 meter hoogte zo’n 150 foto’s per hectare en laat die foto’s via image stitching (aan elkaar naaien) combineren tot één beeld van het hele perceel in hoge resolutie. Daarin worden de zuringplanten (of desgewenst andere planten) door een computeralgoritme gedetecteerd en dat is dan weer de basis voor de taakkaart die Ruiter 3 à 4 dagen na de dronevlucht krijgt aangeleverd.

De planten worden door de drone op de kaart vastgelegd met een nauwkeurigheid van 4 centimeter. Stef Ruiter heeft met de veehouders afgesproken om bij de bespuiting een cirkel met een diameter van 50 centimeter aan te houden, dus 25 centimeter rondom het hart van de plant. De spuitdoppen op de Agrifac-spuit zitten op een onderlinge afstand van 30 centimeter. “Dus gaan boven een zuring altijd twee doppen even aan”, licht Ruiter toe. “Met die 50 centimeter weten we zeker dat de zuring goed geraakt wordt. Ik denk dat we op den duur de cirkel wel kunnen verkleinen, dan kunnen we nog meer middel besparen.”

Precisietechniek voor ecoregeling

Ruiter vindt dat de besparing op herbicide een stevig argument is om spotspraying van graslandonkruiden op te nemen in de ecoregeling. Als deze manier van werken in de ecoregeling punten oplevert, dan helpt dat boeren die het systeem toepassen, om eerder de score Brons (+€60/ha), Zilver (+€100/ha) of Goud (+€200/ha) te halen.

In de ecoregeling voor 2023 heeft precisielandbouw nog geen plek gekregen. Op aandringen van de Tweede Kamer wordt momenteel gewerkt aan het toevoegen van precisietechnieken per 2024 aan de 22 activiteiten die al in de regeling zijn opgenomen. Welke precisietechnieken dat zijn, staat nog niet vast.

Stef Ruiter begint nu met spotspraying in West-Friesland. “Wij werken daar toevallig al samen met melkveehouders en wij hebben de machines. In feite kan iedere melkveehouder in Nederland er mee aan de slag. Tenminste als hij een loonwerker in de buurt heeft die een spuit heeft of wil aanschaffen met de mogelijkheid van spotspraying.”

Beheer
WP Admin