Doorgaan naar artikel

‘Behandel bodem hetzelfde als je beste koe’

De bodem is net als een koe. Als je die goed voert, geeft hij ook veel terug

Goed ruwvoer is de basis onder ieder melkveebedrijf. De ruwvoerproductie valt of staat met de kwaliteit van de bodem en de grasmat. Vervolgens is het zaak het kwalitatief goede product ook goed te bewaren en te voeren. Dat blijkt uit de Ruwvoerronde gehouden bij Barendonk Holsteins in Beers, georganiseerd door Boerderij.

Bladrijke eerste snede droger inkuilen

In de plenaire inleiding zet Mark de Beer, adviseur bij Groeikracht, de bezoekers aan het denken door aan te geven dat een bladrijke eerste snede het vaak verdient om droger in te kuilen om zo te snelheid iets te remmen. Een doorgeschoten tweede snede, zoals dit jaar veelvuldig te zien is, kan dan juist wat natter om zo het materiaal in de kuil door de zuren alvast de celwanden te laten openbreken.

“Speel daarmee, want als je niets verandert, verandert er niets”, zo geeft De Beer aan. Ook laat hij de mensen nadenken over nut en noodzaak van schudden, en zouden veehouders zich meer moeten richten op het verhogen van het grasaandeel in het rantsoen, want mais of andere voeders aankopen terwijl de grasbulten groeien, is economisch niet de beste beslissing.

Optimaliseren

In het veld gaan de bezoekers in kleine groepjes naar 6 verschillende korte inleidingen waar ruimte is voor discussie. Zowel ForFarmers als Triferto benadrukken het belang van de bodem, waarin organische stof en zuurgraad cruciaal zijn. Een investering in optimaliseren ervan is gelijk aan het voeren van een koe, zo stellen ze. Een koe geeft direct melk terug als je hem goed voert. Met de bodem is dat niet anders.

Rassenlijst leidend

Met een goede voeding van de bodem kunnen de gewassen optimaal groeien. DLF wijst erop dat boeren dan ook de beste genetica op gebied van graszaad moeten gebruiken. Leidend daarin is de Rassenlijst. Deze geeft onafhankelijk inzicht in de potentie van verschillende rassen.

Wat betreft opslag geven Ecosyl en Bosch Beton direct bruikbare tips op gebied van opslag en bewaring. Voersnelheid, de wijze van inkuilen en gebruik van inkuilmiddelen dragen bij om een kwalitatief goed product ook goed te houden.

In de inleiding van Fendt wordt duidelijk dat gps op trekkers toegevoegde waarde kan bieden, maar gps is tot nog toe in de veehouderij nog zeker niet breed ingeburgerd. Toch liggen er op dat gebied nog wel kansen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin