Doorgaan naar artikel

Abortion rate is achteraf bepaald kengetal

De ‘abortion rate’ is een Amerikaans kengetal dat achteraf het aantal aborterende koeien moet weergeven. Effectief is het getal niet.

De abortion rate, of het abortuspercentage is een kengetal dat een indicator is van het aantal abortussen dat in de veestapel plaatsvindt. Hoards Dairyman schrijft erover op zijn website. De abortion rate wordt berekend door het aantal koeien die niet afkalfden maar wel drachtig waren verklaard, te delen door het aantal zwangerschappen. Zo kun je achteraf bepalen welke koeien ongemerkt een abortus kregen.

Pregnancy rate

Om de effectiviteit van de vruchtbaarheid op een melkveebedrijf weer te geven, is de pregnancy rate misschien wel de beste indicator. Dit getal is gebaseerd op de afgelopen 21 dagen, en niet op basis van wat er een jaar, of nog langer terug gebeurde. De abortion rate is een achteraf bepaald getal. De vraag is wat een veehouder ermee moet, aangezien de Amerikaanse kengetallen bekend staan als snelle kengetallen. Voorstanders van Amerikaanse kengetallen gebruiken de term tussenkalftijd bijvoorbeeld weinig. Dit is namelijk ook een zogenaamd langzaam kengetal want dat wordt achteraf pas bepaald.

Amerikaanse kengetallen nemen grotere plek in

De insemination rate staat voor het percentage geïnsemineerde dieren. Het getal geeft aan hoeveel dieren een veehouder tochtig heeft gezien en geïnsemineerd. De conception rate geeft het percentage geslaagde inseminaties weer. Het is het aantal geïnsemineerde dieren in een periode van drie weken dat drachtig is geworden, gedeeld door het totaal aantal geïnsemineerde dieren in deze periode. De pregnancy rate zegt iets over het percentage drachtig geworden dieren. Het is het percentage koeien dat in een periode van drie weken drachtig is geworden ten opzichte van de koeien die in deze periode geïnsemineerd hadden kunnen worden. Dit getal laat de algemene vruchtbaarheid van een koppel koeien zien.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin