Doorgaan naar artikel

Zorgen over markt zuivel en melkprijs

De vooruitzichten voor de zuivelmarkt zijn minder rooskleurig dan een maand of drie terug. In Europa komt er veel extra melk, terwijl de export moeilijker wordt en een grote eiwitprop (melkpoeder in interventie) weggewerkt gaat worden.

De komende maanden worden spannend voor de zuivelprijzen. De tendens van de prijzen is al enige maanden neergaand. De grote vraag is in hoeverre deze ontwikkeling doorzet.

De hoge prijzen sinds het begin van de ­zomer hebben flink wat extra productie uitgelokt in de EU. In landen als Duitsland en ook Frankrijk, waar het vorig jaar nog erg slecht ging, hebben melkveehouders weer moed gekregen, want meer vet op de botten. In Polen en Ierland zetten melkveehouders sowieso gas erop. Hogere prijzen lokken ook in het algemeen steeds extra productie uit.

Het gevaar bestaat dus dat er begin 2018 een grote golf aan extra melk de markt op komt, en niet alleen in Nederland.

In 2017 was de melk prima af te zetten, want er was een goede binnenlandse vraag – vooral naar kaas en melkvet – en een dito ­export naar landen buiten de EU. Bovendien had de EU toen bij de export niet veel last van bijvoorbeeld de ­Verenigde Staten. Wel kwam het Nieuw-Zeeland tegen in de markt, maar voor iedereen was er aanvankelijk nog een goede plek, zo rond het voorjaar en begin van de zomer. Te meer omdat China ook veel zuivel importeerde en nog doet. De Chinese import van babyvoeding, condensmelk en mageremelkpoeder was in de eerste acht maanden van 2017 zo’n 30% hoger dan in ­dezelfde periode van 2016. De kaasimport steeg met bijna een kwart.

Tegen de herfst van 2017 begon de situatie op de mondiale zuivelmarkt te veranderen. Exporteren werd voor Europa steeds lastiger omdat de euro te hard begon te worden ten opzichte van de dollar. Dat hield de Amerikaanse zuivelsector ondertussen enorm. Die ging steeds meer marktaandeel afpakken van de EU. Ook de Zuid-Amerikaanse zuivel werd steeds meer concurrerend. Daarbij kwamen Nieuw-Zeeland en Australië terug in de productie. Het laatste land is hersteld van de droogte die het vorig (melkproductie)jaar trof, Nieuw-Zeeland doet het door overvloedige regenval iets minder goed dan eerst verwacht. Toch groeien de Nieuw-Zeelandse melkproductie en export nog steeds ten ­opzichte van vorig jaar.

Tegengas voor Europa

Voor Europa is er in ieder geval volop tegengas op de mondiale markten. Dat betekent dat het in ieder geval flink concurreren wordt om de te verwachten ­extra melkproductie daar kwijt te kunnen en dat er mogelijk extra druk komt op de interne markt in de EU. Die markt is al grotendeels verzadigd. Veel extra groeimogelijkheden zijn er niet. Daar komt bij dat de Europese Commissie nu echt van plan lijkt om de interventievoorraad (ruim 360.000 ton) mageremelkpoeder (zuiveleiwit) af te bouwen.

Mogelijk kan een groot deel van dit goedkope product toch nog worden geëxporteerd, maar het extra volume zuivel zet hoe dan ook druk op de zuivelmarkt en dreigt ­andere, nieuwe zuivelproducten te verdringen. Volgens marktkenners kan het met name ook negatieve gevolgen hebben voor de kaasmarkt.

Afwachten

Hoe de botermarkt zich ontwikkelt, is afwachten. De extreem hoge prijzen die dit jaar zijn gezien voor boter en room, lijken niet te gaan terugkeren in het nieuwe jaar. Daarvoor trekt de melkproductie te veel aan. Wel is een structureel betere prijs voor boter en room ten opzichte van voorgaande jaren te verwachten.

Al met al lijkt de kans groot dat 2018, of in ieder geval de eerste helft, qua melkprijzen een stuk soberder gaat worden dan dit jaar. Eventuele fosfaatboetes kunnen in dat scenario zeker worden gemist als kiespijn.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin