Doorgaan naar artikel

Voerefficiëntie flink onderschat

Melkveehouders schatten het verlies van voerefficiëntie op gemiddeld €51 per koe. Dat terwijl verschillende onderzoeken wijzen op meer dan €200 per koe.

Dat er verschil is in de melkproductie die bedrijven realiseren uit een zelfde hoeveelheid ruwvoer weet bijna iedere veehouder. Maar de financiële gevolgen per koe als gevolg van een suboptimale voerefficiëntie wordt zwaar onderschat. Dat blijkt uit een enquête van Boerderij.

Gemiddeld schatten de 384 melkveehouders dat een suboptimale voerefficiëntie op hun bedrijf €51 per koe per jaar kost. Als de veehouders die aangeven niets te verspillen buiten beschouwing wordt gelaten is het geschatte verlies door gemiste voerefficiëntie €65 per koe per jaar. Voor het gemiddelde bedrijf komt dat neer op €6.000 per jaar.

In werkelijkheid zijn de verliezen veel groter: 0,1 punt voerefficiëntie betekent (bij 20 kilo drogestofopname) al 2 kilo melk per koe per dag, ofwel 720 kilo melk per koe per jaar. Zelfs bij een melkprijs van 30 cent per kilo is er dan al een verschil van €216 per koe per jaar.

Opmerkelijk is dat slechts iets meer dan de helft van de veehouders voerefficiëntie kan definiëren als kilo melkproductie per kilogram opgenomen droge stof voer.

Van de veehouders kent 40 procent de gerealiseerde voerefficiëntie. Dat wordt uitgevoerd via het managementprogramma (23 procent) via voerleverancier (40 procent), handmatig (32 procent), en 5 procent via het programma van de voermengwagen. Berekenen van de efficiëntie is geen dagelijkse routine. Op slechts 6 procent van alle bedrijven wordt het kengetal dagelijks berekend. Zij kunnen direct schakelen als er afwijkingen vastgesteld worden.

Twee derde van de respondenten zegt dit jaar werk te willen maken van voerefficiëntie. Ze kijken daarbij vooral naar voederwinning en bewaring, registratie en weging. Ook geven veehouders aan behoefte te hebben aan meer kennis, streefwaarden, handvatten en een snelwerkend managementprogramma.

Twee derde van de veehouders schat dat het verlies uit niet optimale voerefficiëntie minder dan €100 per koe per jaar is.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin