Doorgaan naar artikel

Stal vol?

Stal vol?

Stal vol?

Wordt de melkprijs in 2016 lager of hoger dan in 2015? Wie als antwoord geeft ‘lager’, kan dit stuk beter niet lezen, die gaat zich ergeren. Voor de optimisten die nu nog lezen een vraag: waarom zet je je stal niet direct vol? Je laat namelijk elke dag geld liggen.

Het openingsartikel in deze Melkvee100plus maakt duidelijk dat het voor veel bedrijven interessant is de nieuw gebouwde stal vol te zetten, ook als de fosfaatrechten € 100 per kilo (€ 4.200-€ 5.000 per koe) gaan kosten. Die berekening is ­gemaakt voor de situatie na de invoering van de fosfaatrechten. Die worden echter, zoals het er nu uitziet, niet eerder effectief dan 1 januari 2017. Wat moet je dan tot die datum doen als veehouder die goed scoort met BEX of die een ruwvoeroverschot heeft? Wachten en dat ruwvoer verkopen of toch zelf extra koeien gaan melken?

Ga er eens van uit dat die fosfaatrechten ­effectief in 2017 ingaan. Dan hoef je in 2016 alleen maar ­extra VVO’s te hebben onder de koeien die je meer houdt dan je fosfaatreferentie 2013. Daarnaast bestaat de kans dat de grondgebondenheidseis ook nog ingaat. Dan blijft het zaak zo maximaal in te zetten op het afdekken van de extra dieren met VVO’s. Die VVO’s doen nu volgens fosfaat.nu rond 80 cent per kilo fosfaat. Dat is ongeveer € 40 per koe of een halve cent per kilo melk. Twee koeien per hectare, voor € 80 per hectare is nergens grond beschikbaar. Als de grondgebondenheidseis ingaat, moeten bedrijven een achtste tot een kwart hectare per extra koe onder het bedrijf schuiven.

De voerkosten (kracht- en ruwvoer) zijn zo’n 18 cent per kilo melk. De mestafzet kost 5 cent, de veekosten zijn 3 cent, een halve cent voor de VVO’s. Dat brengt het totaal aan variabele kosten, exclusief arbeid, op afgerond 27 cent per extra ­liter melk. De gemiddelde cash uitbetaalde melkprijs van FrieslandCampina over het eerste halfjaar van 2015 was 34,5 cent. Laat dat eens de melkprijs 2016 zijn. Dan geeft dat bij 20 koeien extra zo’n € 15.000 dekking voor vaste kosten en extra arbeid en het ­regelen van 2,5 tot 5 hectare huurgrond. Tja, waar wacht je dan nog op? Die stal kan direct vol.

Als de fosfaatrechten onverhoopt alsnog ­peperduur worden, is die € 15.000 altijd ­genoeg om de waardevermindering op die 20 koeien te betalen en 2,5 tot 5 hectare extra grond te regelen. Inderdaad, je verdient dan niet veel, maar bent volop aan de melk als de hoge prijzen er daadwerkelijk zijn. En je dekt ondertussen meer van de rente- en aflossingskosten dan als je afwacht.

Beheer
WP Admin