Doorgaan naar artikel

Saldo melkveebedrijven neemt toe

De gestegen melkprijs is de belangrijkste oorzaak voor het toegenomen saldo op melkvebedrijven. - Foto: Mark Pasveer

De gestegen melkprijs is de belangrijkste oorzaak voor het toegenomen saldo. Foto: Mark Pasveer

Het saldo van melkveebedrijven zit in de lift, maar het voortschrijdend jaargemiddelde ligt nog altijd iets lager dan het langjarig gemiddelde.

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf, met 103 melkkoeien en een productie van bijna 9.000 kilo melk per koe, kwam in november 2021 uit op € 17.900. Dat berekent Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Het berekende saldo over november 2021 is 38% hoger dan het saldo in november 2020. Het ligt ook 7% boven het langjarig gemiddelde berekend over deze maand.

Als Agrimatie het voortschrijdend jaargemiddelde tot en met november 2021 nader bestudeert, wordt duidelijk dat dit stijgt. Maar dan nog ligt het 7% onder het langjarig gemiddelde. Dit komt vooral door hogere toegerekende kosten, zoals duur veevoer en hoge kunstmestprijzen.

Hoge melkprijs

Een van de belangrijkste oorzaken voor het toegenomen saldo is de melkprijs. Die kwam in december 2020 uit op € 34,60 per 100 kilo melk (exclusief toeslagen, inclusief voorlopige nabetaling). Over 2021 bleef de melkprijs stijgen en bereikte in november een niveau van € 41,10 per 100 kilo melk. De melkprijs is hiermee 9,5% hoger dan het tienjarig gemiddelde.

Dat het saldo niet enorm is gestegen, is te wijten aan de eveneens flink gestegen toegerekende kosten. Zo lag de krachtvoerprijs in augustus 2021 20% hoger dan in augustus 2020. De slotsom is dat de toegerekende kosten in november ook nog nooit zo hoog waren met maar liefst 18% boven het tienjarig gemiddelde.

Zuivelnoteringen positief

De zuivelnoteringen over 2021 ontwikkelden zich positief. De meeste noteringen stegen in 2021 rond 40%. De boternotering was zelfs 66% hoger. Omdat ongeveer de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling hiervan belangrijk. De EU-kaasprijs steeg in 2021 heel licht ten opzichte van 2020.

De melkprijzen zijn inmiddels verder gestegen. Zo noteerde FrieslandCampina een garantieprijs voor januari van € 45 per 100 kilo melk.

Beheer
WP Admin