Doorgaan naar artikel

Rekenen met FrieslandCampina’s melkverminderingsplan

Rekenen met FrieslandCampina's melkverminderingsplan

Rekenen met FrieslandCampina's melkverminderingsplan

€1.500 aan ontvangsten voor een melkveehouder lijkt haalbaar en dan zijn er nog de besparingen dankzij eigen maatregelen. Een analyse over wat het melkverminderingsplan van FrieslandCampina een melkveehouder kan opleveren als alles ‘past’.

Het melkverminderingsplan van FrieslandCampina, dat eigenlijk een fosfaatreductieplan is, zet veel melkveehouders aan het rekenen. Wat kunnen ze er aan hebben?

“14 cent van de Europese Commissie, 10 cent van FrieslandCampina en nog eens 10 cent besparing/extra geld in kas als ik een paar koeien wegdoe”, zo rekent een melkveehouder voor in een reactie op de berichtgeving bij Boerderij. Wie 35 cent per kilo kan beuren voor niet leveren, houdt meer over dan hij nu doet.

Voorwaarden melkverminderingsplan passen niet elk bedrijf

Het zal niet iedereen lukken om aan alle voorwaarden te voldoen. De standaardreferentieperiode van 20 augustus tot en met 17 september, die geldt voor de regeling, valt voor veel bedrijven niet gunstig. Tegen het einde van het jaar loopt de productie normaliter op. Bedrijven kunnen echter kiezen voor een andere periode, die wellicht gunstiger uitpakt: voor het laatste kwartaal van 2016 is het laatste kwartaal van 2015 als referentie te nemen, voor het eerste kwartaal van 2017 dezelfde periode van 2016. Eind 2015 en begin 2016 steeg de melkproductie juist sterk. Ten opzichte daarvan valt wellicht gemakkelijker te remmen.

Onzekerheid over verminderde volume melk

Dan is er nog de onzekerheid over het verminderde volume melk dat betaald kan worden. Bij FrieslandCampina kan voor maximaal 40.000 kilo worden meegedaan, wat €4.000 oplevert. Bij zo’n volume kunnen echter slechts 3.750 leden worden ‘bediend’, want er is in totaal €15 miljoen beschikbaar voor de regeling. Doet ieder bedrijf mee, dan kan €1.200 tot €1.300 per deelnemer worden betaald.

Tel daarbij op zo’n 1.500 kilo melkreductie volgens de Europese melkverminderingsregeling (vergoeding 14 cent per kilo), dan kan nog eens €210 worden bijgeplust. Overige kostenreducties moeten komen van zelf te nemen maatregelen, die veelal toch al nodig zijn vanwege AMvB grondgebondenheid en tekort aan fosfaatrechten. Het kan gaan om uitstoot van vee of minder voeraankoop.

Wat kan het melkverminderingsplan van FrieslandCampina een melkveehouder opleveren als alles ‘past’? €1.500 aan ontvangsten voor een melkveehouder lijkt haalbaar en dan zijn er nog de besparingen dankzij eigen maatregelen.

Als fosfaatbeperking helpt regeling wel iets, maar niet wezenlijk

Als fosfaatbeperkende maatregel helpt de regeling van FrieslandCampina wel iets, maar het Nederlandse overschot wordt er niet wezenlijk door beperkt. Een volume van 150 miljoen kilo melk staat voor ruwweg 0,8 miljoen kilo fosfaat, terwijl het totale overschot zo’n 8 miljoen kilo bedraagt. Voor het laatste kwartaal van 2016 kan maximaal zo’n 0,4 miljoen kilo fosfaat van de markt worden gehaald.

FrieslandCampina pretendeert ook niet het totale fosfaatoverschot weg te nemen met de maatregel, maar wil wel alvast een begin maken.

Beheer
WP Admin