Doorgaan naar artikel

‘Spanje wil nieuwe melkveehouders’

In de Spaanse zuivel is de toekomstige beschikbaarheid van rauwe melk tegenwoordig het eerste punt op de agenda. Dat stelt Luis Calabozo, algemeen directeur van de Spaanse zuivelfederatie Fenil. “Bovendien moet de prijs ervan concurrerend zijn om consumenten een aantrekkelijke keuze aan Spaanse drinkmelk, kaas en yoghurt te kunnen bieden. Het is daarom noodzakelijk om nieuwe generaties professionele boeren aan te trekken.”

Het aantal melkveehouders is in Spanje de afgelopen jaren afgenomen, maar de hoeveelheid geproduceerde melk lijkt stabiel. “We gaan in ons land over naar een nieuw model van melkveehouderij”, ziet Calabazo. “Regionale, nationale en Europese autoriteiten moeten de omstandigheden bevorderen om jongeren aan te trekken om in de plattelandsgebieden te gaan werken.”

Daarbij moeten de productiesystemen volgens de zuivelvoorman worden afgestemd op de prijs die wordt betaald voor Europese zuivelproducten. Daarbij zal volgens hem de ernstige droogte de toekomst van de zuivelsector bepalen. “Onze overheden moeten prioriteit geven aan het gebruik van water om voedsel te produceren boven het gebruik ervan voor andere doeleinden. We moeten ons concentreren op het produceren van grote volumes melk met minder water. Veel melkveebedrijven zullen naar natte gebieden moeten worden verplaatst.”

Traditioneel beuren de Spaanse veehouders vergelijkbare prijzen met die in de rest van de EU. “Vorig jaar was Spanje het land met de hoogste zuivelprijzen in de Unie. Op de korte termijn positief voor boeren de toename van de import is in feite deels te wijten aan ons gebrek aan concurrentievermogen.”

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin