Doorgaan naar artikel

Sector wil via optimaal rantsoen stikstofuitstoot verlagen

De melkveehouderij gaat aan de slag om de stikstofuitstoot van de veestapel te verlagen. Het blijkt complexer om voor stikstof afspraken te maken dan voor fosfaat.

Dat zeggen LTO, NMV en Nevedi in reactie op de oproep van landbouwminister Carola Schouten. Nu de stikstofproductie van de veestapel nog boven het plafond ligt, moeten maatregelen worden getroffen om een nieuwe generieke korting van de melkveestapel te voorkomen, schrijft de minister. De fosfaatproductie ligt volgens de prognose van CBS wel ruim onder het fosfaatplafond.

LTO Melkveehouderij

Vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij is positief dat het fosfaatplafond ruimschoots wordt gehaald, maar teleurgesteld dat de doelen voor stikstof nog niet worden gehaald. “We onderzoeken hoe het komt dat het stikstofplafond nog altijd wordt overschreden en we gaan kijken welke acties nodig zijn om minder stikstofexcretie per koe te krijgen”, legt hij uit.

Meulenbroeks: “Hoewel er veel minder vee wordt gehouden, zien we ook dat melkproductie per koe behoorlijk is gestegen. Uit de cijfers blijkt met name dat er meer krachtvoer is gevoerd aan de koeien. De vraag is wat we met het optimaliseren van rantsoenen kunnen bereiken, zodat we kunnen zorgen dat we ook met stikstof onder het plafond komen.” Hij pleit voor het optimaliseren van rantsoenen om met praktische oplossingen eiwit beter te benutten en zo minder stikstof uit te stoten.

Eiwit van eigen land

Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Water zegt dat de stikstofproductie aandacht heeft. “We constateren dat het nog te hoog is, al is het maar een kleine overschrijding van het plafond”, zegt hij. Tegelijkertijd heeft de stikstofproductie ook gevolgen voor het ammoniak-dossier, waar de stappen die genomen moeten worden veel groter zijn. LTO verwacht dat, met meer aandacht voor het rantsoen, het stikstofplafond gehaald kan worden. “In de sector is echter ook de wens om meer eiwit van eigen land te halen, wat betekent dat er meer gras in het rantsoen komt. Dat maakt een daling van stikstofproductie niet makkelijker”, zegt Van Dongen.

NMV: goed en slecht nieuws

“Het goede nieuws van fosfaat wordt overschaduwd door het slechte nieuws van stikstof”, reageert Harm Wiegersma van melkveehoudersvakbond NMV. “We zullen aan de gang moeten om dit te verlagen. Het meest praktische is om dit via het voerspoor te doen”, zegt hij. Wiegersma wordt er niet vrolijk van dat er weer extra maatregelen nodig zijn. “Maar er is wel wat te halen. Als we scherper kunnen voeren, kan dat ook financieel wat opleveren”, zegt hij.

Droogte

De stikstofcijfers zijn volgens Wiegersma wel verklaarbaar. Door de droogte en de afname van het aantal koeien is er meer gevoerd om de productie op peil te houden. Desondanks wil hij de CBS-cijfers wel kritisch bekijken. “We moeten zeker onze verantwoordelijkheid nemen, maar we moeten ook kijken of de cijfers juist zijn en of de aannames die hierbij gedaan zijn kloppen”, zegt hij. Ook LTO vindt het belangrijk om inzicht te hebben hoe de cijfers tot stand komen, om doeltreffend te kunnen handelen.

Veevoerorganisatie Nevedi

Henk Flipsen van veevoerorganisatie Nevedi zegt dat hij positief is over de fosfaatcijfers. “Alle bedrijven hebben voldaan aan het convenant, ook al was dat door de droogte in de zomer wel lastig. Toen werd er meer krachtvoer gevoerd, waardoor het convenant in gevaar kwam, maar dat is later in het seizoen weer recht getrokken”, zegt hij.

Op stikstofgebied ligt een behoorlijke opdracht, die de melkveesector het liefst via voer wil aanpakken. Flipsen: “De manier waarop dat kan is anders dan bij fosfaat. Met stikstof heb je met veel meer factoren te maken die bij het bedrijfsmanagement liggen, zoals het rantsoen met gras en mais en de bodem. Het is veel complexer om op het gebied van stikstof afspraken te maken dan bij fosfaat. We kijken binnen de zuivelketen tot op welke hoogte het kan via voer, en welk aandeel via bedrijfsmanagement geregeld moet worden. Stikstof in het krachtvoer verlagen is niet eenvoudig, omdat dit te maken heeft met het ruw eiwit, dat ook betrekking heeft op het welzijn en de gezondheid van de koe. En het moet ook economisch haalbaar zijn voor de boer.”

NZO wil nog niets zeggen over welke maatregelen er zijn om de stikstofproductie terug te dringen.

Lees ook: Schouten: te hoge stikstofproductie problematisch of Fosfaatproductie daalt tot ruim onder plafond

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin