Doorgaan naar artikel

Meer winst bij gelijke omzet voor DMK

Het Duitse zuivelbedrijf DMK maakte in 2021 meer winst bij een omzet die nagenoeg gelijk bleef.

De onderneming, die eigenaar is van het Nederlandse DOC Kaas, noteerde een winst van € 27 miljoen, tegenover een winst van bijna € 25 miljoen een jaar eerder. De omzet was € 5,5 miljard, bijna gelijk aan de omzet in 2020 (€ 5,6 miljard).

Het volume opgehaalde melk was 6,3 miljard liter. In 2020 was dat 6,8 miljard liter. In totaal leverden 5.178 melkveehouders aan DMK, waarvan 612 aan DOC Kaas. Het totaal aantal melkveehouders daalde, het aantal melkveehouders dat levert aan DOC steeg. DMK-leden leverden gemiddeld 923.000 kilo melk, bij DOC-leden was dat 913.000 kilo melk.

Melkprijs DMK 35,88 cent per kilo

De gemiddelde melkprijs die DMK uitbetaalde aan melkveehouders bedroeg 35,88 cent per kilo melk. Ten opzichte van 2020 betekent dit een verhoging van ongeveer 4 cent op jaarbasis. Daarmee ligt de melkprijs zo’n 0,14 cent boven het gemiddelde van de elf Duitse zuivelbedrijven waarmee DMK zich vergelijkt.

Onzekerheden lopend boekjaar 2022

Vooruitkijkend op het gehele jaar 2022 stelt het bedrijf dat het een jaar is met twee gezichten. Er zijn krappe toeleveringsketens en torenhoge prijzen in bijna alle categorieën die voor grote onzekerheid zorgen in het lopende boekjaar. Daarnaast zijn er hoge productie-eisen en de daaruit vloeiende kostenstijgingen en een ‘veranderend politiek kader en de daarmee gepaard gaande transformatie van landbouw en voedsel’. Het zuivelbedrijf stelt echter goed gepositioneerd te zijn. Het investeerde onder andere in plantaardige zuivelalternatieven. ‘Wij willen deel uitmaken van deze transformatie en als voedingsmiddelenfabrikant ook in deze branche mee de voeding van de toekomst mee vormgeven, omdat we hier een uitgebreide knowhow hebben.’

Lees ook DMK: plantaardig is must, maar geen volledige vervanging

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin