Doorgaan naar artikel

Flynth-adviseur razend druk met vragen over opkoopregeling

Voor financieel adviseurs van veehouders zijn het drukke tijden. De opkoopregelingen leiden tot een stuwmeer aan adviesvragen. Hans Scholte, sectorleider melkveehouderij bij Flynth, ervaart ook een positieve kant van de stikstofregelingen. “Aan de keukentafel komen nu gesprekken tussen gezinsleden op gang over wat mensen echt gelukkig maakt.”

Bij adviseurs- en accountantsorganisatie Flynth gaat de telefoon onophoudelijk. Agrarisch ondernemers, vooral uit de melkveehouderij, willen advies over hun toekomst. Ze hebben vaak zelf al uitgezocht of ze piekbelaster zijn. Meedoen? Wat pakt de fiscus terug? Wat betekent dat dan voor hun toekomst?

Sectorleider melkveehouderij Hans Scholte constateert een stuwmeer aan adviesvragen. De adviseurs rennen de benen uit hun lijf. Scholte zelf ook, want naast sectorleider is hij ook persoonlijk adviseur van boeren. Een zeer groot deel van de Flynth-klanten uit de melkveehouderij bevindt zich binnen 25 kilometer van een natuurgebied. Van die groep komt een behoorlijk aantal boven de grens van 2.500 mol uit. Dat zijn de piekbelasters. Zij kunnen met een voucher van het ministerie van LNV ter waarde van € 1.500 een adviseur inschakelen. Velen maken daar gebruik van.

Nog jarenlang voortploeteren of is dit het juiste moment om uit te stappen?

Scholte is financieel adviseur, maar voelt zich daarnaast soms ook coach of therapeut, ook al heeft hij daar niet voor doorgeleerd. De opkoopregelingen (LBV+ en LBV) maken in gezinnen allerlei discussies los. “Er zijn nogal wat bedrijven in de melkveehouderij met een kritische opbrengstprijs die gemiddeld hoger ligt dan de huidige melkprijs. Bij het gesprek over de opkoopregeling komt dat natuurlijk op tafel. Nog jarenlang voortploeteren of is dit het juiste moment om uit te stappen? Dan komen emoties los en dat snap ik. Aan mij de taak om het onderlinge gesprek te begeleiden, vooral door de juiste vragen te stellen. Het gaat er niet om wat ik vind of wat de cijfers zeggen, maar welke keus de verschillende gezinsleden op langere termijn gelukkig maakt.”

Gesprekken komen op gang

In normale tijden wordt Scholte zelden gebeld door een boer die vraagt of het financieel slim is om door te gaan. Nu komt dat vraagstuk wel op tafel. “Vaders willen vaak door, het bedrijf is hun leven. Moeders staan er reëler in en de mogelijke opvolger ook. Dat geeft discussie tussen de echtgenoten en tussen vader en zoon of dochter. Met de opkoopregelingen komen gesprekken op gang die misschien al jarenlang op de achtergrond hebben gesluimerd, maar die zelden zijn gevoerd. Ik vind dat een positief aspect van de piekbelastersregeling. Zeker voor bedrijven waarvoor, financieel gezien, eigenlijk geen toekomst is. Het zijn geen makkelijke gesprekken, maar ze moeten worden gevoerd en dat gebeurt nu.”

Er komen nog regelingen voor extensiveren, innoveren en verplaatsen

Aan de keukentafel gaat het natuurlijk ook over de inhoud van de regelingen zelf. De adviseur weet, als het goed is, van de hoed en de rand. Als je je laat uitkopen, wat mag er dan nog wel op de eigen locatie, elders in Nederland of in andere lidstaten van de Europese Unie? “Het is mijn taak om dat allemaal inzichtelijk te maken. Een melkveehouder die meedoet met de piekbelastersregeling mag nergens in de EU meer koeien houden, maar buiten Nederland wel varkens. En andersom. Er zijn dus allerlei scenario’s mogelijk.”

Vertraging door val kabinet

Het wordt hem, en de adviesvragers nog meer, wel moeilijk gemaakt. “Er komen nog regelingen voor extensiveren, innoveren en verplaatsen. De provincies komen ook nog met eigen regelingen. Daarvan zijn echter alleen de contouren bekend. De verplaatsingsregeling ziet er bijvoorbeeld in potentie prima uit, met een forse subsidie op aankoop van stallen en nieuwbouw. Maar of die regeling er komt, is afhankelijk van de goedkeuring door Brussel. De val van het kabinet leidt mogelijk ook tot vertraging.”

Je kunt veehouders niet nog langer in onzekerheid laten

Pas als het hele palet bekend is, kunnen alle scenario’s worden uitgerekend en vervolgens de juiste keus gemaakt, passend bij de wensen van de betrokken gezinsleden. “Een van mijn adviezen is om in te tekenen voor de piekbelastersregeling. Want daarvoor geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt. De overheid komt vervolgens met een bod en daarover kun je nog zes maanden nadenken. In de tussentijd zijn de alternatieve regelingen hopelijk bekend en kun je alsnog afzien van opkoop.”

In de tweede week van september beslist de Tweede Kamer of het stikstofbeleid, politiek gezien, controversieel is. Scholte: “Hopelijk besluit de Kamer om hiermee door te gaan. Ik vind echt dat veehouders daar recht op hebben. Je kunt ze niet nog langer in onzekerheid laten.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin