Doorgaan naar artikel

Derogatie: hoge productie en efficiëntie gaan samen

Arno Nijhof in Wijhe ziet zichzelf niet als een fokker, wel als een ondernemer die stuurt op verbetering van zijn bedrijfsrendement.

Het eerste wat opvalt aan de koppel koeien van Arno Nijhof en Sandra Meijer (uit Wijhe) is de gezonde uitstraling. De koeien zijn meer dan gemiddeld gespierd en lopen heel vlot. Arno ziet zichzelf niet als een fokker, wel als een ondernemer die stuurt op verbetering van zijn bedrijfsrendement.

Nadat er in 2011 een nieuwe stal is gebouwd en Arno een duidelijke stempel op de bedrijfsvoering ging drukken heeft Arno zich een aantal doelen gesteld:
· verhogen van de productie;
· verhogen van de levensduur;
· cashflow vergroten;
· voerefficiëntie verbeteren

Samen met zijn fokkerij specialist kwam hij tot de conclusie dat hij die doelen sneller zou bereiken als hij met een ander concept zou fokken. Hij schakelde over van Holsteins naar ProCROSS. De verbeteringen die dit opgeleverd heeft zijn heel duidelijk zichtbaar in zijn kengetallen. De laatste 10 jaren maakte hij de volgende ontwikkeling door.

Veel van de doelstellingen zijn gehaald. Sinds kort is er de derogatieproblematiek bijgekomen. Om zo weinig mogelijk mestafzetkosten te hebben is een lage jongveebezetting en een scherpe voerefficiëntie cruciaal. De ProCROSS dieren laten een 8% betere voerbenutting zien ten opzichte van Holsteins. De levensproductie van de afgevoerde koeien ligt met 47.000 kg fors boven het landelijk gemiddelde.

Door de afnemende derogatie zal Arno steeds meer mest moeten afzetten. Arno voorziet een grote vraag naar grond, daar zal flink op geconcurreerd gaan worden. Mede door ProCROSS zijn de financiële en technische resultaten sterk verbeterd. Daarmee is de financiële slagkracht onder zijn bedrijf sterker geworden. Hoe de komende 10 jaar eruit gaan zien is ongewis. Met zijn financieel gezonde veestapel kijkt Arno vol vertrouwen vooruit.

K&L biedt sinds 1993 fokkerijconcepten aan. Onze concepten ProCROSS en VikingJersey zijn duurzamer en winstgevender. Melkveehouders zijn steeds vaker toe aan een andere koe. K&L helpt ze bij de transitie naar een winstgevende toekomst.

ProCROSS ProCROSS is een rotatiekruising met de melkrijkste rassen Viking Holstein, Montbéliarde en VikingRED. Door consequent deze drie rassen te gebruiken wordt een optimale heterosis bereikt en is inteelt verleden tijd. Dit zorgt voor veel meer vitaliteit en een hogere levensproductie. De kosten gaan omlaag en de arbeidsvreugde neemt toe.

VikingJersey De kracht van de Jersey is een uitermate efficiënte productie. Wat er niet in gaat komt er ook niet uit. Jerseys gaan langer mee en zijn zeer plezierig om mee te werken.

Bent u toe aan een toekomstbestendige koe? Wij helpen u graag verder met een op uw bedrijf onderbouwde saldoberekening.

Meer over K&L

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin