Doorgaan naar artikel

Grondgebrek vraagt om quick-fix

Dacht de melkveehouderij alles aan beperkingen gehad te hebben, komt daar nu een wijziging door Piet Adema overheen met enorme impact. Waren het melkquotum en de fosfaatregeling vooral ingrepen vanuit de politiek om de groei van het aantal koeien af te remmen, de stikstof- en de “verontreinigde gebieden”-regeling maakt dat veel boeren snel gedwongen worden om minder mest per ha uit te rijden.

De eerste reflex is meer grond onder het bedrijf krijgen. Dat valt nog niet mee. Als er al grond beschikbaar is, dan staat de bank ook niet te springen om die te financieren. Kopers met meer financiële armslag gaan er vaak met de buit vandoor. In een vrije markt geldt het recht van de financieel sterkste.

Mestafvoeren is slechts een beperkte oplossing. Waar eerst het gevoel overheerste dat de kuubsprijs te hoog was, is de mest nu niet meer af te zetten door plaatsingsgebrek.

Biedt de fokkerij een oplossing? Vrijwel alle fokkerijorganisaties zetten in op een efficiëntere koe. Gezien de lage erfelijkheidsgraad en de geringe spreiding is dit niet onmogelijk, maar het vraagt veel te veel tijd. Vijf jaar is niks om een ras aan te passen. Dertig jaar zou wellicht een termijn zijn om een ras 10% efficiënter te laten opereren. Voor de problemen van vandaag is daarop wachten een sprookje.

Het overschot aan mest lost zich niet vanzelf op

Niets doen is voor de meesten geen optie. Dan blijft de veehouder met de sterkste bedrijfsbalans, financieel en grondgebondenheid over. Heeft u een mestoverschot? Ga dan rigoureus te werk: schakel over van ras. Er is een ras dat aantoonbaar 20% tot 30% minder mest produceert per KG vet en KG eiwit. Reken eens door wat 20% minder mest u minder kost. Neem dan mee dat u ook 20% minder hoeft te voeren. Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit.

Ondernemen is niet afwachten maar keuzes maken

De tijd van hopen dat het voorbij gaat, komt niet meer. Omschakelen naar Deense Jerseys is niet zo ingrijpend als het lijkt. Tientallen veehouders deden het de afgelopen jaren. Zij juichen hun keuze toe, niet alleen financieel. De koeien zijn prettiger om mee te werken. Wilt u een degelijk advies ondersteund met een saldoberekening? Neem dan contact met ons op. Vrijblijvend en vertrouwelijk.

K&L biedt sinds 1993 fokkerijconcepten aan. Onze concepten ProCROSS en VikingJersey zijn duurzamer en winstgevender. Melkveehouders zijn steeds vaker toe aan een andere koe. K&L helpt ze bij de transitie naar een winstgevende toekomst.

ProCROSS ProCROSS is een rotatiekruising met de melkrijkste rassen Viking Holstein, Montbéliarde en VikingRED. Door consequent deze drie rassen te gebruiken wordt een optimale heterosis bereikt en is inteelt verleden tijd. Dit zorgt voor veel meer vitaliteit en een hogere levensproductie. De kosten gaan omlaag en de arbeidsvreugde neemt toe.

VikingJersey De kracht van de Jersey is een uitermate efficiënte productie. Wat er niet in gaat komt er ook niet uit. Jerseys gaan langer mee en zijn zeer plezierig om mee te werken.

Bent u toe aan een toekomstbestendige koe? Wij helpen u graag verder met een op uw bedrijf onderbouwde saldoberekening.

Meer over K&L

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin