Doorgaan naar artikel

Volop veranderingen, hoe bereid u zich hierop voor?

Heeft u zicht op uw eigen situatie en de verschillende mogelijkheden? De kabinetsaanpak voor het stikstofprobleem heeft een grote impact op de toekomst van agrarische bedrijven. Daarnaast krijgt elke agro-ondernemer vanaf 1 januari 2023 te maken met het Nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De kabinetsaanpak voor het stikstofprobleem levert veel commotie op en heeft een grote impact op de toekomst van agrarische bedrijven. Daarnaast krijgt elke agro-ondernemer vanaf 1 januari 2023 te maken met het Nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), met meer wat niet mag, maar ook een sterkere beloning voor wat de overheid wel voor ogen heeft. Heeft u zicht op uw eigen situatie en de verschillende mogelijkheden?

Welke gevolgen heeft het kabinetsplan voor stikstofreductie voor uw bedrijf?

Veel zaken zijn nog niet helder. Begrijpelijk is de reactie om af te wachten. Toch is het verstandig om juist nu goed zicht te krijgen op uw eigen situatie. Afspraak in het kabinet is gemiddeld 50 procent minder stikstofuitstoot in 2030 in Nederland. Met op de inmiddels beruchte kleurenkaart verschillende reductiepercentages per gebied. De provincies moeten voor 1 juli 2023 aangeven hoe per gebied de gestelde doelen kunnen worden bereikt. Enkele provincies lopen hier al op vooruit, wat passend voor u kan zijn om op in te spelen. Verder worden ook diverse projecten vanuit bedrijfsleven opgezet rondom de Lely Sphere en andere oplossingen. Verder zien we ook dat bedrijven met meer locatie waarvan 1 ouder is, of een bedrijf zonder opvolging met oudere locatie de beëindiging of verplaatsing regeling wel passend kan zijn. Dit natuurlijk steeds afhankelijk van ieders eigen ambitie.

Keuzes voor de toekomst

Een individueel bedrijf kan kiezen uit extensiveren, innoveren (in combinatie met management aanpassen), verplaatsen of beëindigen. Het Rijk ondersteunt maatregelen met advies en subsidies. De reductiedoelen zijn ambitieus met impact op de toekomst van agrarische bedrijven, hun gezinnen en het platteland. Wat de gevolgen van het beleid precies zijn is niet geheel duidelijk. Soms is het passend af te wachten tot duidelijkheid, soms is het passend om voor de rest op alvast stappen te zetten bijvoorbeeld rondom grondgebonden melkveehouderij wat los van de stikstof aanpak staat.

Zicht op uw eigen situatie

Juist nu is het zaak om goed zicht op uw eigen situatie te krijgen en de mogelijkheden. Handig om dit samen met een goede adviseur te doen:

· In welk gebied zit ons bedrijf en welk richtinggevend reductiepercentage hoort daarbij?
· Welke opties zijn er om het reductiepercentage te halen?
· Op welke manieren kan ik verduurzaming op mijn bedrijf realiseren?
· Welke mogelijkheden zijn er voor ons bedrijf, richting volledige grondgebonden melkveehouderij in 2030? Wat kan met een samenwerking met extensieve veehouder of akkerbouwer?
· Welk stal- en mestsysteem past bij mijn onderneming, als ik mij richt op de toekomst?
· Is een stoppersregeling interessant en passend, zo mogelijk juist voor één van onze locaties?
· Als ik PAS-melder ben in een gebied met kleine kans dat de provincie stikstofruimte kan bieden. Is het dan verstandig om zelf stikstof te kopen? Extern salderen waar het nu het nog kan.
· Voor akkerbouwers: hoe kan omgaan met een beperking van gewasbeschermingsmiddelen en welke mogelijkheden heb ik voor het extensiveren van het bouwplan?

Specifieke zaken

· U heeft een nog lopende vergunningsaanvraag
· U heeft al een vergunning, maar moet de bouw nog uitvoeren
· U wilt op korte termijn nog stikstof van collega’s overnemen
· U wilt versneld stappen zetten en vooruitlopen om uw bedrijf aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid die kabinet met provincies voor ogen hebben. Het gaat dan om natuur (stikstof), klimaat (CO2 en duurzaamheid), water (peil en veen) en het realiseren van volledige grondgebondenheid voor melkveebedrijven.

Waar de conceptregelingen voor beëindiging en verplaatsing voor sommigen niet passend zijn, kan deze voor anderen eventueel juist wel passend zijn. Juist ook dan is het zaak om tijdig voorbereid te zijn en inzicht te krijgen in de financiële kant van de verschillende mogelijkheden. Kortom, ook voor u eigen situatie geldt: regeren is vooruitzien!

En hoe zit het met de eco-regeling?

Vanaf 1 januari 2023 start het nieuwe GLB. Een grote verandering in het nieuwe GLB is de nieuwe eco-regeling. Met het uitvoeren van eco-activiteiten draagt uw bedrijf bij aan vijf doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen. Als u de eco-activiteiten goed uitvoert, verdient u punten. U moet een minimaal aantal punten halen op de verschillende doelen (biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water). Scoort u op alle 5 doelen voldoende punten? Dan voldoet u aan de instapeis voor de eco-regeling. De inspanning die u levert bepaalt of uw bedrijf in de categorie brons, zilver of goud valt. Hiermee wordt de hoogte van de premie per hectare vastgesteld.

Puntensysteem

Op de site van RVO vindt u informatie over de eco-activiteiten, puntensysteem en waarde per eco-activiteit. De regeling is definitief als de Europese Commissie het Nationaal Strategisch Plan van Nederland heeft goedgekeurd. Minister Staghouwer gaf aan dat punten en waarden worden aangepast, met name voor de akkerbouw, om betere aansluiting te hebben met de praktijk.

Rustgewas

Eens per 4 jaar moet op een perceel een rustgewas komen. Dit heeft vooral forse effecten voor de akkerbouw. Hoe kunt u dit zo goed mogelijk inpassen voor uw bedrijf? Wat is mogelijk in samenwerking verbanden nu van de melkveehouderij ook het nodige wordt verwacht qua grondgebondenheid?

Kennis om u te ondersteunen

De deelnamemelding voor het nieuwe GLB moet voor eind dit jaar al bij RVO zijn. Zaak om tijdig en goed van de veranderingen op de hoogte te zijn. Alleen dan kunt hier goed op inspelen en de juiste keuzes maken. Diverse Flynth adviseurs hebben afgelopen periode in verschillende pilotprojecten voor het nieuwe GLB mee gedraaid. Hiermee heeft Flynth voor u al de benodigde kennis in huis om u te ondersteunen. Zo kunt u later straks met een gerust hart uw deelnamemelding bij RVO (laten) indienen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie?
Ga naar www.flynth.nl/agrodienstverlening

Heeft u vragen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze adviseurs via:
Telefoon: 088 236 77 77
Bezoekadres: Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem
www.flynth.nl/contact

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin