Doorgaan naar artikel

Update: Fosfaatreductieplan 2017

Op 1 maart is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 van kracht gegaan. Wij merken dat er veel onduidelijkheid heerst. Een update.

Voorin- en uitschaarders en jongvee-opfokkers is het opletten. Is bij u het aantal dieren op de teldatum láger dan in de periode ervoor? Dan is het van belang om vóór 1 april een melding als knelgeval te doen.

Advies: reken uit hoeveel dieren u mag houden
Het advies aan iedereen is om uit te rekenen hoeveel dieren u gedurende de 5 perioden in 2017 mag houden. De ervaring van onze adviseurs is dat veel rundveehouders heel content zijn met de duidelijkheid die het Flynth-rekenprogramma biedt.

Melding knelgeval melkproducerende bedrijven
Heeft u een melkproducerend bedrijf? En kunt u aantonen dat u in de periode vóór 2 juli 2015 minstens 5% méér GVE had dan op 2 juli 2015 (referentieaantal)? Dien dan een verzoek in voor bijstelling van dat referentieaantal. Dit verzoek wordt alleen gehonoreerd als het is veroorzaakt door:
– bouwwerkzaamheden of vernieling van melkveestallen
– gezondheidsproblemen met de veestapel
– ziekte of overlijden van de ondernemer of een persoon in het samenwerkingsverband
– ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad

Tip: overleg eerst met uw adviseur
Vermoedt u dat u in aanmerking komt als knelgeval? Overleg dan met uw Flynth-adviseur. Zeker voor niet-melkproducerende bedrijven is het nuttig om te wachten tot de gewijzigde regeling bekend is. Laat de motivatie van uw verzoek in elk geval nalezen door ‘een buitenstaander’. Zorg dat u het verzoek vóór 1 april indient bij RVO.

Samenwerking: overdracht referentieaantal
Als u overdracht van het referentieaantal op 2 juli 2015 (i.v.m. GVE-reductie) wilt, dan is het belangrijk alle administratieve punten zorgvuldig uit te voeren. Vaak loopt dat via een vorm van samenwerking. Maar er zitten wel wat addertjes onder het gras, want de overdrager moet het bedrijf beëindigen. Ook moeten overnemer en overdrager de juiste meldingen doen bij RVO.

Bedrijfsovername? Check uw registratie bij RVO
Is er de afgelopen tijd sprake geweest van bedrijfsovername, check dan nog een keer goed of alles tijdig gemeld is en correct geregistreerd staat bij RVO. Overdragende en overnemende bedrijven wordt ook geadviseerd om de servicemelding (liefst digitaal) aan te passen, als de bedrijfsoverdracht na die servicemelding is geweest.

Is er op dit moment een bedrijfsoverdracht gaande? Dan is het raadzaam om vóór 1 april samen met een specialist te controleren of u nog actie moet ondernemen. Het is echt maatwerk. Wees erop bedacht dat vanaf 1 april de melding van de overdracht bij RVO binnen een maand na de daadwerkelijke overdracht geregeld moet zijn.

In- en uitschaarders die GVE’s willen overhevelen
Als u samen met een andere veehouder wilt melden dat er GVE’s in- of uitgeschaard worden, meld dit dan via een speciaal formulier bij RVO. Doe dit vóór 1 april.
Let op: Er zijn aanwijzingen dat er komende week een wijziging in de regeling komt voor vetweiders en inschaarders. Daarom adviseren wij u nog even te wachten melding te doen van in-/uitscharen tot de gewijzigde regeling, met gewijzigde formulieren, gepubliceerd is.

Jongvee-opfokbedrijven
Afhankelijk van de manier waarop u de dieren van een melkveehouder opfokt, krijgt u wel of geen fosfaatreferentie. Overdracht van rechten tussen bedrijven is mogelijk. Voor jongvee-opfokkers met een variabel aantal is het nuttig even te wachten met een melding aan RVO, totdat de aangepaste regeling gepubliceerd is.

Tip voor alle bedrijven: reken ’t uit, weet waar u aan toe bent
Wat voor bedrijf u ook heeft, voor iedereen geldt: reken ’t in elk geval allemaal eens uit, zodat u een beeld heeft wat de fosfaatreductie betekent voor uw bedrijf in 2017. Onze ervaring is dat veel ondernemers opgelucht zijn na een korte rekensessie met het Flynth-model. Maak hiervoor een afspraak met uw Flynth-adviseur. We brengen de mogelijke scenario’s in kaart en geven direct ook een doorkijkje naar 2018.

Neem contact met ons op
De komende tijd staat Flynth u als melk- of rundveehouder terzijde met raad en daad. We helpen u graag alles te overzien en weloverwogen keuzes te maken. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of een afspraak maken voor een rekensessie? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail agro@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Disclaimer
De inhoud van dit artikel is samengesteld op basis van de huidige informatie en inzichten. Omdat de Regeling hoogstwaarschijnlijk binnenkort wordt aangepast, is gebruik van deze informatie voor eigen risico en kan Flynth hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin