Doorgaan naar artikel

Uitstel fosfaatrechten, wat nu?

Uitstel fosfaatrechten, wat nu? partner

Uitstel fosfaatrechten, wat nu?

Twee weken geleden maakte staatssecretaris Van Dam bekend dat de invoering van fosfaatrechten een jaar wordt uitgesteld. De geplande datum dat het stelsel in werking treedt is nu 1 januari 2018.

Over de oorzaak van het uitstel is al veel geschreven. Ook leeft de vraag ‘Hoe heeft het zover kunnen komen?’ bij velen.

Wat horen wij van melkveehouders?
* Iedereen met voldoende grond gaat meer koeien houden, tot de stal vol is.
* Alle melkveehouders die willen stoppen stellen dat langer uit.
* Melkveehouders die al waren gekrompen door de premie op niet melken gaan weer groeien.En melkveehouders balen massaal van de voortdurende onduidelijkheid.

Vooruitlopend op het rondetafelgesprek over fosfaatrechten heeft Flynth een poll gehouden onder collega’s. Daaruit blijkt dat bijna één op de acht melkveehouders onder ‘bijzonder beheer’ valt bij hun bank. En dat – naar verwachting – ruim 2% binnen een jaar moet stoppen. Nog eens 5% van de melkveehouders overweegt zelf te stoppen. En meer dan 25% heeft het gevoel dat zij knelgeval zijn.

Er is veel aan de hand in de sector. De kritieke opbrengstprijs voor melk in 2016 komt op ongeveer 33 cent per kg. De melkprijs is wel weer een beetje hoger maar gemiddeld wordt het waarschijnlijk nog geen 30 cent in 2016. Er wordt nog steeds niet veel verdiend.

En de verdeeldheid onder melkveehouders is groter dan ooit tevoren. De belangen zijn heel verschillend en het individuele belang van veel melkveehouders wijkt af van het sectorbelang.

En wie is de komende maanden in staat om de regie te voeren, zodat het belang van de sector gediend wordt en de individuele melkveehouders zoveel mogelijk gespaard worden? Juist deze voortdurende onzekerheid is lastig voor iedereen.
De sector zal alles op alles zetten om met verschillende maatregelen de fosfaatproductie op 1 juli 2017 in Nederland beneden het plafond te krijgen van 172,9 miljoen kg fosfaat. Alleen dan is er zicht op derogatie vanaf 2018. Er wordt gesproken over ‘premies op minder melken’, ‘slachtpremie voor melkvee’, ‘algemeen verbindend verklaren van een productiebeperking op initiatief van zuivelondernemingen’, ‘invoeren van een noodwet’, ‘overleg voeren met Brussel’ en dergelijke. Hopelijk komt er snel duidelijkheid.

Nog enkele tips voor melkveehouders.

Productie
Individuele melkveehouders maken voor zichzelf de afweging welke productie het komende jaar het meest oplevert. Iedereen beoordeelt hoe het meest verdiend kan worden in 2017. Een goede afweging van kosten en opbrengsten blijft van belang.

Efficiency
Doorgaan met efficiency is een investering in de toekomst, ongeacht de exacte invulling van de regels. Binnen het (nog te bepalen) fosfaatquotum, loont het altijd om met melkproductie, jongveebezetting en goed voeren scherper te boeren. Flynth heeft een handig rekenmodel ontwikkeld dat inzicht geeft in het effect van maatregelen op melkproductie en inkomen. Daar kan iedere melkveehouder nu al mee aan de slag.

Bedrijfsopvolging en wijziging juridische structuur
Het uitstel van de invoering van fosfaatrechten kan gevolgen hebben bij bedrijfsopvolging en mogelijk ook bij overgang naar een andere ondernemingsvorm. Zet alleen stappen met bedrijfsopvolging na een goede afweging van mogelijkheden en risico’s. Daar kunnen onze adviseurs van Flynth u bij helpen.

Staking of verkoop bedrijf
Melkveehouders die overwegen te stoppen zullen door uitstel van de fosfaatrechten hun plannen moeten aanpassen. Zet geen onomkeerbare stappen en overweeg goed wat u afspreekt met kopers. Zorg in elk geval dat u ondernemer blijft en dat u bij de Kamer van Koophandel geregistreerd blijft.

Controle referentiegegevens en melding
Het blijft van belang om de referentiegegevens bij RVO, voor zover nog niet gedaan, te (laten) controleren. En eventuele wijzigingen door te (laten) geven aan RVO. Ook is het van belang om bedrijfsoverdrachten, indien van toepassing te melden.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin