Doorgaan naar artikel

Proactief fosfaatrechten plannen

Daar waar vroeger op het laatste moment nog het één en ander gecorrigeerd kon worden is dat met de huidige opstapeling van regelgeving en de invoering van de fosfaatrechten niet meer mogelijk. Het gehele jaar moet de gerealiseerde en verwachte fosfaatproductie in beeld zijn om in lijn te kunnen blijven met uw beschikbare fosfaatrechten.

De prijzen voor het huren en kopen van fosfaatrechten zijn in een paar maanden tijd bijna verdubbeld. Wie in 2017 al een plan klaar had met de route voor de toekomst is nu spekkoper. Of nu het plan is om te groeien of juist te optimaliseren binnen het bedrijf, vooruitplannen is hierbij de belangrijkste sleutel.

Het inzichtelijk maken van het verloop van de fosfaatproductie op uw bedrijf is lastig door de diverse factoren die van invloed zijn op de totale fosfaatproductie. De melkproductie en het afkalfpatroon zijn de eerste hobbels die een strakke planning in de weg staan. Bovendien hebben we te maken met levende have en wisselende rantsoenen die zorgen voor een schommeling in de dagelijkse fosfaatproductie.

Flynth Fosfaatplanner

Diverse instanties stellen een fosfaatplanner beschikbaar. De berekening van de fosfaatproductie gebeurt op verschillende manieren. Hierbij is het verleidelijk om uw gemiddelde melkproductie te baseren op uw laatste MPR uitslag. Door verschillende invloeden zoals het weer en rantsoen samenstelling kan dit een vertekend beeld geven voor de resterende maanden. Flynth heeft een fosfaatplanner voor u beschikbaar die volgens onze klanten rust en duidelijkheid verschaft. In de figuur is een onderdeel van de Flynth Fosfaatplanner weergegeven.Uit dit voorbeeld blijkt dat de gemiddelde melkproductie per koe per jaar op dat bedrijf 9.583 kg is. Daarmee valt de melkproductie binnen de klasse van 9.375 kg tot 9.625 kg melk. De blauwe lijn geeft de productie van 9.583 kg melk nog eens weer, om aan te geven hoe ver het bedrijf in de betreffende klasse zit. Bij deze klasse hoort een fosfaatproductienorm van 44,9 kg fosfaat per koe per jaar.

Stel dat de melkproductie van dit bedrijf met minimaal 42 kg melk per koe stijgt, dan komt de melkproductie uit in een hogere klasse. Hierbij wordt er op jaarbasis meer fosfaat per koe geproduceerd, namelijk 45,6 kg fosfaat in plaats van 44,9 kg. Deze melkproductiestijging brengt dus ook een stijging van de fosfaatproductie per koe met zich mee, namelijk een stijging van 0,7 kg fosfaat. In dit voorbeeld zijn er gemiddeld 121 melkkoeien aanwezig, waardoor er in totaal 85 kg fosfaat meer geproduceerd zal worden. In dat geval zullen er dus ook 85 extra fosfaatrechten nodig zijn voor dit bedrijf.

Een ander belangrijk aandachtspunt zijn de dieren die onder diercategorie 120 worden geregistreerd maar later weer terugkeren in de melkproductie. Deze dieren dienen uiteraard gewoon meegenomen te worden binnen uw fosfaatrechten berekening.

Tijdig anticiperen

Het is van belang de (verwachte) schommelingen in uw fosfaatproductie goed in beeld te hebben zodat u hier tijdig op kunt reageren. Te lang wachten met het reduceren van uw veestapel kan flinke financiële gevolgen met zich mee brengen. In tegenstelling tot bedrijven waar tijdig de veestapel werd geminderd moeten op andere bedrijven nu grote koppels afgevoerd worden om weer binnen het beschikbaar aantal fosfaatrechten uit te komen. Het investeren in fosfaatrechten is door de hoge prijzen en de moeizame financieringsmogelijkheden lastig rond te krijgen.

Meer weten? Vanuit Flynth leveren wij u handvatten om uw gerealiseerde en geplande fosfaatproductie goed in beeld te houden, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (088) 236 7777 of via agro@flynth.nl

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin