Doorgaan naar artikel

Grassen en klavers voor duurzame landbouw

Het is een uitdaging op wereldwijd niveau om ons te verzekeren van een groene en duurzame toekomst als het gaat om ons klimaat en milieu. Om deze visie te ondersteunen dragen de producten die DLF produceert bij aan een duurzame toekomst. Deze zijn samengevat in de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De kern van ons bedrijf is het kweken van betrouwbare en duurzame oplossingen voor boeren wereldwijd.

Om de klimaat- en milieueffecten van melk- en vleesproductie te compenseren, moeten boeren wereldwijd hun landbouw voortdurend door ontwikkelen om de CO2-voetafdruk te verkleinen en de druk op het milieu te verlichten. Het is mogelijk om de impact op het milieu te verminderen door gebruik te maken van lokaal geproduceerd meerjarig, hoogwaardig gras en vlinderbloemigen als voederbron. Het kiezen van blijvend grasland zal de opbrengst en de productiviteit van het vee verbeteren, waarbij ook koolstof wordt vastgehouden en de methaanemissie per liter melk of kilo vlees wordt verlaagd.

De bodem – de basis voor duurzame landbouw

De bodem en het gewas vormen de basis voor de veehouder om duurzame landbouw te bedrijven en beïnvloeden elkaar in positieve zin. Percelen die zijn in gezaaid met een gewas dat zoals hoog verteerbare grassen en vlinderbloemigen (klaver of luzerne), die meerjarig blijft staan heeft een positieve invloed op de bodem, het milieu en het klimaat. Er zijn meerdere redenen om aandacht te besteden aan de bodemkenmerken bij blijvende graslanden, aangezien deze een positieve invloed hebben op de bodemstructuur, het vasthouden van nutriënten en de vastlegging van koolstof in vergelijking met tijdelijke graslanden.

Blijvend grasland draagt bij aan de bodemvruchtbaarheid

Het lange groeiseizoen van grassen en vlinderbloemigen van het vroege voorjaar tot in het late najaar bouwt organische stof op in de bodem. De uitgebreide biomassa van de graswortels kan op een efficiënte manier nitraat en andere voedingsstoffen opnemen en creëert microporiën in de grond die nodig zijn om voedingsstoffen te verdelen en water in de bodem te laten trekken om overstromingen te voorkomen. De wortelmassa vergroot de biomassa in de bodem en legt koolstof vast. Om meer te weten te komen over de wortelstructuur is DLF een samenwerking aangegaan met universiteiten en plantenveredelaars om de hypermoderne wortelscreening faciliteit “RadiMax” in Denemarken te bouwen. De resultaten helpen DLF om nieuwe rassen met bewezen betere wortelstructuur op de markt te brengen.

Verhoog de productiviteit, verminder de klimaatimpact van melk- en vleesproductie

Methaan, dat ook wordt uitgestoten door koeien, is een broeikasgas dat bijdraagt aan de wereldwijde klimaatverandering. Lokale productie van voer dat de productiviteit van vee en de efficiëntie van landgebruik verhoogd, zou een prioriteit moeten zijn voor boeren. Het gebruik van grassen en vlinderbloemigen met een hoge voedingswaarde verhoogt op zijn beurt de melkproductie per koe. Met minder koeien kan op deze manier dezelfde hoeveelheid melk of vlees worden geproduceerd, terwijl de methaanemissie wordt verminderd.

Optimale voeroplossingen ter verbetering van klimaat en milieu

Meerjarige voedergewassen hebben uitstekende eigenschappen voor het verbeteren van klimaat en milieu. Als we in staat zijn om het gebruik en opname van deze gewassen te vergroten, zijn we goed op weg om de landbouw te helpen in de overgang naar een groenere toekomst.

De plantenveredeling van DLF is gericht op de ontwikkeling van de volgende generatie robuuste en hoogproductieve gras-, klaver- en luzernesoorten.

Lees hier meer over duurzaamheid van voedergewassen.

Positieve effecten

Met gras- en klavermengsels van DLF kunnen boeren:
• de opbrengst verbeteren en koolstof vastlegging verhogen. Als de grond ongestoord wordt achtergelaten, bouwt organische stof op wat de bodemvruchtbaarheid verhoogt;
• vertrouwen op voer van eigen land. Door de productiviteit van grasland te optimaliseren, worden boeren minder afhankelijk van de invoer van voer;
• de melk- en vleesproductie verbeteren. Voer van gras en klaver biedt hoge opbrengsten en eiwit en een goede verteerbaarheid.

De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

DLF-gewassen zijn geoptimaliseerd om de output te maximaliseren en de input van andere bronnen te minimaliseren door veerkrachtig te zijn tegen veranderde klimaatomstandigheden. Deze geoptimaliseerde oplossingen verminderen de wereldwijde klimaat- en milieu-impact. De grassen en klavers van DLF leveren daar een unieke bijdrage aan. Hiermee komen we tegemoet aan deze twee doelstellingen van de VN.
Doelstelling 2: 2.4: Tegen 2030 implementeren van duurzame voedselproductie en een veerkrachtige landbouw, die de productiviteit en productie verhoogd, ecosystemen helpt behouden, zich aan kan passen aan klimaatveranderingen, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die geleidelijk de kwaliteit van land en bodem verbetert.
Doel 13: klimaatverandering. Neem dringend maatregelen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

Als ’s werelds grootste graszaadveredelaar en -producent helpt DLF de veehouder door gras te ontwikkelen dat klaar is voor de toekomst. De grasveredeling is daarom vooral gericht op de duurzame veehouderij in de breedste zin van het woord. Hierbij valt te denken aan lagere methaanuitstoot door koeien, hogere melkproductie en sterkere en smakelijkere grassen. Er wordt nationaal en internationaal gewerkt met uiterst moderne research & development faciliteiten voor de veredeling en beproeving van nieuwe voeder- en recreatiegrasrassen. Met de nieuw ontwikkelde rassen maken wij mengsels die perfect aansluiten op de vraag op lokaal niveau.

DLF BV maakt deel uit van het Deense DLF (Danske Landboforeningers Frøforsyning), met vestigingen over de hele wereld. Op het gebied van de grassenveredeling van nieuwe rassen wordt nauw samengewerkt met het Deense moederbedrijf. Middels veredeling en de toepassing van moderne selectietechnieken, werken we aan innovatieve producten voor de toekomst. Het resultaat van deze investeringen is een breed assortiment aan toprassen voor de nationale en internationale markten. Naast graszaden is DLF gespecialiseerd in zaden van klaver, luzerne en voederbieten.

Meer over DLF

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin