Doorgaan naar artikel

Wees voorbereid op droogte met droogtetolerante voedergrassen

Wees voorbereid op droogte met droogtetolerante voedergrassen partner

Wees voorbereid op droogte met droogtetolerante voedergrassen

Klimaatverandering heeft de droogtetolerantie van voerdergewassen in een stroomversnelling gebracht. Om te voorkomen dat er opbrengst verloren gaat in de vaker voorkomende voorjaars- en zomerdroogte, heeft DLF hiervoor aan speciale grassen gewerkt.

De nieuwe grassoorten Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS kunnen ervoor zorgen dat de opbrengst stabiel blijft en er geen ruwvoertekort ontstaat in tijden van droogte. Diepere wortels met meer wortelvolume verbeteren ook de groei van nieuwe spruiten en dus herstel na droogte.

Grassen lijken op geen enkele andere plant en zijn daarom uniek. De meeste planten en gewassen maken nieuwe scheuten vanuit bestaande takken. Gras kan dit echter vanaf de grond, of als het moet, zelfs vanuit de wortels onder de grond. Dit is ook de reden dat een gras een meerjarig gewas is dat 4 à 5 keer per jaar geoogst kan worden en dan nog steeds genoeg energie bevat om te blijven hergroeien.

De hergroei van gras is grotendeels afhankelijk van de wortels. Grassoorten en -rassen die een sterker wortelstelsel hebben, zullen dan ook sneller herstellen na een extreme voorjaars- of zomerdroogte. Deze herstellende eigenschap na droogte heeft het hele jaar een positief effect op de drogestofopbrengst. Het voorkomt de kopzorgen van te weinig ruwvoer en verdroogde percelen.

Noord-Europese voedergrassen slecht bestand tegen droogte

Grassen die veredeld zijn voor Noord-Europa, zijn gewend aan een gematigd klimaat met veel neerslag. Denk hierbij aan Engels raaigras dat in bijna elk grasland in Nederland en België voorkomt. Maar door de klimaatsveranderingen verandert het neerslagpatroon en ook de hoeveelheid neerslag. Dit zorgt dat extreme droogte in het voorjaar en zomer, die we kennen uit Zuid-Europa, ook meer voorkomt in onze regio. Het is aannemelijk om ervan uit te gaan dat dit in de toekomst steeds vaker gaat voorkomen.

De sleutel om met deze droogte om te gaan is nog sterkere wortels. Bij een extreme zomerdroogte is de bodem vaak helemaal uitgedroogd tot diep onder in de bodem. Ook hier is dan vaak geen water meer te halen voor de wortels. Bij voorjaarsdroogte ligt dit wat anders. De bodem is onderin nog gevuld met water van afgelopen winter, waardoor er dus voldoende vocht is voor de grassen, mits de wortels voldoende diep zijn. Daarom is het belangrijk om grassoorten te gebruiken die zo diep kunnen wortelen om ook dit water te kunnen gebruiken. Dit is een onderwerp dat DLF zeer serieus neemt. Daarom doen we al jaren onderzoek naar de wortelstructuur van grassen in onze hightech wortelonderzoekfaciliteit RadiMax. Hierdoor hebben we meer inzicht gekregen in de verschillen tussen grassoorten en welk meer geschikt zijn voor een bepaald type droogte.

Versla droogte met Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS

Elke grassoort heeft zijn eigen droogte-overlevingsmechanisme. Hoe werkt dat precies? Tijdens een periode van droogte stopt gras met groeien. Dit heeft twee oorzaken; ten eerste heeft de plant water nodig en ten tweede moet het niet te warm zijn. Wanneer je ervoor kunt zorgen dat de plant nog steeds water krijgt door middel van sterkere en diepere wortels, zal hij genoeg vocht hebben om te overleven of zelfs te blijven groeien. Ook helpt het de plant koeler te blijven zodat hij niet verbrand door de warmte.

Grassoorten als Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS hebben een veel sterker en dieper wortelstelsel dan Engels raaigras en Timothee. Hierdoor blijven graslanden met deze soorten langer groen en bieden meer opbrengstzekerheid. Een bijkomend voordeel is dat deze soorten ook efficiënter mineralen en voedingstoffen uit de bodem kunnen opnemen. Het grotere wortelvolume zorgt ook voor een hogere koolstofvastlegging in de bodem en verbeterde bodemstructuur.

De twee Festulolium-typen Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS combineren een hoge droogtetolerantie met voordelen als een goede voederwaarde en een hoge drogestofopbrengst. Het is dus van groot belang om het juiste voedergrasmengsel te kiezen, zodat u verzekerd bent van een stabiele opbrengst door het jaar heen, of het nu droog is of niet.

Lees meer over PLUS grassen van DLF

Als ’s werelds grootste graszaadveredelaar en -producent helpt DLF de veehouder door gras te ontwikkelen dat klaar is voor de toekomst. De grasveredeling is daarom vooral gericht op de duurzame veehouderij in de breedste zin van het woord. Hierbij valt te denken aan lagere methaanuitstoot door koeien, hogere melkproductie en sterkere en smakelijkere grassen. Er wordt nationaal en internationaal gewerkt met uiterst moderne research & development faciliteiten voor de veredeling en beproeving van nieuwe voeder- en recreatiegrasrassen. Met de nieuw ontwikkelde rassen maken wij mengsels die perfect aansluiten op de vraag op lokaal niveau.

DLF BV maakt deel uit van het Deense DLF (Danske Landboforeningers Frøforsyning), met vestigingen over de hele wereld. Op het gebied van de grassenveredeling van nieuwe rassen wordt nauw samengewerkt met het Deense moederbedrijf. Middels veredeling en de toepassing van moderne selectietechnieken, werken we aan innovatieve producten voor de toekomst. Het resultaat van deze investeringen is een breed assortiment aan toprassen voor de nationale en internationale markten. Naast graszaden is DLF gespecialiseerd in zaden van klaver, luzerne en voederbieten.

Meer over DLF
Beheer
WP Admin