Doorgaan naar artikel

Beter voorbereid op voorjaarsdroogte met droogtetolerante voedergrassen

Klimaatverandering heeft de droogtetolerantie van voerdergewassen in een stroomversnelling gebracht. Om te voorkomen dat er opbrengst verloren gaat in de vaker voorkomende voorjaarsdroogte, heeft DLF aan speciale grassen gewerkt.

De nieuwe grassoorten Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS zorgen ervoor dat de opbrengst stabiel blijft en er geen ruwvoertekort ontstaat in tijden van droogte. Diepere wortels met meer wortelvolume verbeteren ook de groei van nieuwe spruiten, dus herstel na droogte.

Grassen zijn uniek

Grassen lijken op geen enkele andere plant en zijn daarom uniek. De meeste planten en gewassen maken nieuwe scheuten vanuit bestaande takken, maar gras kan dit vanaf de grond, of als het moet, zelfs vanuit de wortels onder de grond. Dit is ook de reden dat een gras een meerjarig gewas is dat 4 à 5 keer per jaar geoogst kan worden en dan nog steeds genoeg energie bevat om te blijven hergroeien.

De hergroei van gras hangt echter grotendeels af van de wortels. Grassoorten en -rassen die een sterker wortelstelsel hebben herstellen dan ook sneller na een extreme voorjaars- of zomerdroogte. Deze herstellende eigenschap na droogte heeft het hele jaar een positief effect op de drogestofopbrengst. Het voorkomt kopzorgen over te weinig ruwvoer en verdroogde percelen.

Noord-Europese voedergrassen gaan slechter om met droogte

Grassen die veredeld zijn voor Noord-Europa zijn gewend aan een gematigd klimaat met veel neerslag. Denk aan Engels raaigras dat in bijna elk grasland in Nederland en België voorkomt. Maar door de klimaatsveranderingen verandert het neerslagpatroon en ook de hoeveelheid neerslag. Dit zorgt ervoor dat extreme droogte in het voorjaar en zomer, die we kennen uit Zuid-Europa, ook meer voorkomt in onze regio. Het is aannemelijk dat dit in de toekomst steeds vaker gaat voorkomen.

De sleutel om met deze droogte om te gaan is nog sterkere wortels. Bij een extreme zomerdroogte is de bodem vaak helemaal uitgedroogd tot diep onder in de bodem. Ook hier is dan vaak geen water meer te halen voor de wortels.

Bij voorjaarsdroogte ligt dit wat anders. De bodem is onderin nog gevuld met water van afgelopen winter. Daardoor is er dus voldoende vocht voor de grassen, mits de wortels voldoende diep zijn. Gebruik daarom grassoorten die zo diep kunnen wortelen, dat ze ook dit water kunnen gebruiken. Een onderwerp dat DLF serieus neemt en waarnaar we al jaren onderzoek doen naar de wortelstructuur van grassen in onze hightech wortelonderzoekfaciliteit RadiMax. Hierdoor hebben we meer inzicht gekregen in de verschillen tussen grassoorten en welke beter geschikt zijn voor een bepaald type droogte.

Versla droogte met Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS

Elke grassoort heeft zijn eigen droogte-overlevingsmechanisme. Hoe werkt dat dan precies? Tijdens een periode van droogte stopt gras met groeien. Dit heeft twee oorzaken: ten eerste heeft de plant water nodig en ten tweede moet het niet te warm zijn. Wanneer je ervoor kunt zorgen dat de plant nog steeds water krijgt door middel van sterkere en diepere wortels, heeft hij genoeg vocht om te overleven of zelfs te blijven groeien. Ook helpt het de plant koeler te blijven, zodat hij niet verbrand door de warmte.

Grassoorten als Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS hebben een veel sterker en dieper wortelstelsel dan Engels raaigras en Timothee. Hierdoor blijven graslanden met deze soorten langer groen en bieden meer opbrengstzekerheid. Een bijkomend voordeel is dat deze soorten ook efficiënter mineralen en voedingstoffen uit de bodem kunnen opnemen. Het grotere wortelvolume zorgt ook voor een hogere koolstofvastlegging in de bodem en verbeterde bodemstructuur.

De twee Festulolium-typen Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS combineren een hoge droogtetolerantie met voordelen als een goede voederwaarde en een hoge drogestofopbrengst. Het is dus van groot belang om het juiste voedergrasmengsel te kiezen, zodat u verzekerd bent van een stabiele opbrengst door het jaar heen, of het nu droog is of niet.

Lees meer over onze PLUS grassen

Als ’s werelds grootste graszaadveredelaar en -producent helpt DLF de veehouder door gras te ontwikkelen dat klaar is voor de toekomst. De grasveredeling is daarom vooral gericht op de duurzame veehouderij in de breedste zin van het woord. Hierbij valt te denken aan lagere methaanuitstoot door koeien, hogere melkproductie en sterkere en smakelijkere grassen. Er wordt nationaal en internationaal gewerkt met uiterst moderne research & development faciliteiten voor de veredeling en beproeving van nieuwe voeder- en recreatiegrasrassen. Met de nieuw ontwikkelde rassen maken wij mengsels die perfect aansluiten op de vraag op lokaal niveau.

DLF BV maakt deel uit van het Deense DLF (Danske Landboforeningers Frøforsyning), met vestigingen over de hele wereld. Op het gebied van de grassenveredeling van nieuwe rassen wordt nauw samengewerkt met het Deense moederbedrijf. Middels veredeling en de toepassing van moderne selectietechnieken, werken we aan innovatieve producten voor de toekomst. Het resultaat van deze investeringen is een breed assortiment aan toprassen voor de nationale en internationale markten. Naast graszaden is DLF gespecialiseerd in zaden van klaver, luzerne en voederbieten.

Meer over DLF

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin