Doorgaan naar artikel

Gras, klaver en luzerne maken de voeder- en eiwitproductie klimaatvriendelijker

Gras, klaver en luzerne maken de voeder- en eiwitproductie klimaatvriendelijker partner

Gras, klaver en luzerne maken de voeder- en eiwitproductie klimaatvriendelijker

Gras is het basisvoer van melkvee. Maar de groene velden die hun energie vastleggen via fotosynthese dragen ook bij aan een klimaatvriendelijkere toekomst. DLF Seeds & Science, wereldmarktleider op het gebied van voedergrassen, heeft een reeks voorbeelden waaruit blijkt dat gras onze landbouwproductie groener maakt.

Klimaatveranderingen door broeikasgasemissies uit de landbouw kunnen worden verminderd door de landbouwproductiviteit, koolstofvastlegging in de bodem, stikstofbinding en lokale eiwitproductie te bevorderen. Truels Damsgaard, CEO van DLF, ziet potentieel in het gebruik van meerjarige voedergewassen en vlinderbloemigen. DLF heeft daarbij een leidende positie in plantenveredeling en productontwikkeling.

“We gaan de uitdagingen wat betreft de wereldwijde klimaatveranderingen aan”, stelt Damsgaard. “Door het gebruik van onze geavanceerde veredelingstechnieken in nauwe samenwerking met onze stakeholders, ontwikkelen wij de groenere oplossingen van nu en morgen. De taak van de agrarische sector om de impact op het milieu en het klimaat van melk- en vleesproductie te verminderen, begint met het nemen van de juiste beslissingen op het gebied van voedergewassen. Een vereiste is dat boeren en de zuivel- en vleesindustrie profiteren van lokaal geproduceerd voer dat de productiviteit van vee en efficiënter landgebruik kan verhogen”, zegt Truels Damsgaard.

Gebruik van kwalitatief hoogwaardig gras, klaver en/of luzerne op melkveehouderijen biedt in de visie van DLF drie belangrijke voordelen die zorgen voor een duurzame landbouwproductie:
• het verhoogt de productiviteit van land en vee
• het beperkt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
• het minimaliseert grondbewerking en bodemerosie.

Koolstofvastlegging en ‘groene’ eiwitten

Blijvend maar ook tijdelijk grasland vermindert bodemverstoring in vergelijking met eenjarige gewassen zoals granen of maïs. Het resultaat is aanzienlijk hogere koolstofvastlegging in de bodem, verbeterde bodemvruchtbaarheid en minder behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen. Gras en vlinderbloemige gewassen bieden eiwit van eigen land dat zowel de behoefte aan geïmporteerd eiwit als de uitstoot door transport beperkt.

“Vlinderbloemige gewassen, zoals klavers en luzerne, produceren zelf stikstof waardoor er voor dat land minder meststoffen nodig zijn”, zegt Klaus K. Nielsen, Chief Scientific Officer (CSO) bij DLF. “Dit scheelt uitstoot bij de productie van deze meststoffen. Lokaal geproduceerd eiwit kan sommige zeer zware koolstof emissieprocessen compenseren. Het potentieel van lokaal geproduceerd eiwit zou een hoger niveau kunnen behalen wanneer grootschalige (gras)bio-raffinaderijen winstgevend worden en eiwitten uit gras volledig verteerbaar zijn voor éénmagig vee zoals varkens en pluimvee”, aldus Klaus Nielsen. “Zowel kapitaal als onderzoekscapaciteit – publiek en privaat – worden momenteel geïnvesteerd in de ontwikkeling en integratie van diverse technologieën. Het is essentieel dat bedrijven en onderzoeksinstellingen partnerschappen aangaan om zowel economisch als milieuvriendelijk duurzame groene oplossingen te ontwikkelen en te leveren”.

In mei 2020 heeft DLF samen met de landbouwbedrijven DLG en Danish Agro het bedrijf BioRefine Denmark A/S opgericht. Een grootschalige bio-raffinaderij die ontworpen is om geconcentreerde eiwitten te produceren van circa 2.000 hectare klaver, luzerne en gras voor biologisch voer en op termijn ook eiwit voor menselijke consumptie.

Als ’s werelds grootste graszaadveredelaar en -producent helpt DLF de veehouder door gras te ontwikkelen dat klaar is voor de toekomst. De grasveredeling is daarom vooral gericht op de duurzame veehouderij in de breedste zin van het woord. Hierbij valt te denken aan lagere methaanuitstoot door koeien, hogere melkproductie en sterkere en smakelijkere grassen. Er wordt nationaal en internationaal gewerkt met uiterst moderne research & development faciliteiten voor de veredeling en beproeving van nieuwe voeder- en recreatiegrasrassen. Met de nieuw ontwikkelde rassen maken wij mengsels die perfect aansluiten op de vraag op lokaal niveau.

DLF BV maakt deel uit van het Deense DLF (Danske Landboforeningers Frøforsyning), met vestigingen over de hele wereld. Op het gebied van de grassenveredeling van nieuwe rassen wordt nauw samengewerkt met het Deense moederbedrijf. Middels veredeling en de toepassing van moderne selectietechnieken, werken we aan innovatieve producten voor de toekomst. Het resultaat van deze investeringen is een breed assortiment aan toprassen voor de nationale en internationale markten. Naast graszaden is DLF gespecialiseerd in zaden van klaver, luzerne en voederbieten.

Meer over DLF
Beheer
WP Admin