Doorgaan naar artikel

Breng de scenario’s rond stoppersregelingen in kaart

Het kabinet wil met maatregelen de stikstofuitstoot verminderen, zodat de natuur kan herstellen en er ruimte komt om PAS-melders te legaliseren en bouwvergunningen te verlenen. Twee stoppersregelingen zijn inmiddels goedgekeurd door de Europese commissie. De exacte inhoud van de regelingen wordt later deze maand verwacht.

Openstelling van de stoppersregelingen wordt voorzien vanaf 1 juli. Daarbij is de inzet: vrijwillige deelname. Welke scenario’s zijn er? Verplaatsen, omschakelen, innoveren of misschien stoppen? Hieronder leest u er meer over.

De regelingen

Voor de veehouderij komen er twee landelijke regelingen:
– De Lbv (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties) voor een brede groep ondernemers;
– De Lbv-plus, voor piekbelasters.

Nu er goedkeuring is vanuit de Europese Commissie kunnen de regelingen worden vastgesteld en gepubliceerd. Tegelijk met de publicatie van deze regelingen in de Staatscourant komt er een rekentool beschikbaar op aerius.nl waarmee de veehouder de stikstofvracht van zijn of haar veehouderijlocatie kan berekenen. Zo wordt helder of de locatie van de klant voldoet aan de drempelwaarde voor de subsidie. Openstelling van de regelingen wordt nu voorzien per 1 juli 2023.

Lbv-regeling

De Lbv is bedoeld voor een brede groep melkvee-, pluimvee- en varkenshouders. De drempelwaarde is lager dan bij de plusregeling. Op basis van de conceptregeling krijgt de ondernemer via de Lbv 100 procent vergoed van:
– De marktwaarde van de productierechten die men laat vervallen.
– De economische waarde van de gebouwen.

Wie stopt mag zijn bedrijf niet elders voort zetten, zo hebben het kabinet en de Europese Commissie afgesproken.

Lbv-plusregeling

De regeling voor piekbelasters, de Lbv-plus regeling, is beschikbaar voor houders van melkvee, pluimvee, varkens en vleeskalveren. Zo’n 3.000 bedrijven voldoen naar verwachting aan de drempelwaarde.

Op basis van de conceptregeling krijgt de ondernemer 120 procent vergoed van:
– De marktwaarde van de productierechten die men laat vervallen.
– De economische waarde van de gebouwen.

Naast de Lbv en Lbv-plus is er een provinciale regeling: de MGA-2 (Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen tweede tranche). De provincie voert deze regeling uit. Dit biedt kansen voor maatwerk. De vergoeding wordt hierbij gebaseerd op taxatie. Ook is er een aparte overeenkomst mogelijk voor grondverkoop.

Daarnaast komt de overheid met mogelijkheden voor alternatieven: verplaatsen, omschakelen en innoveren. Zo komt er een nationale verplaatsingsregeling voor boeren die verder willen op een locatie waar de uitstoot minder impact heeft op de natuur.

Waar staat de ondernemer en waar wil hij of zij naartoe?

Op dit moment kan nog niet worden getoetst of het bedrijf in aanmerking komt voor de vrijwillige opkoopregelingen Lbv en Lbv-plus. Daarnaast moet nog bekend worden hoe de waarde van uw bedrijf wordt bepaald en welke gevolgen de regelingen hebben op fiscaal gebied. De regelingen zijn nog niet definitief gepubliceerd en ook de andere regelingen zijn nog niet bekend.

Advies is om de beschikbare tijd alvast te gebruiken /voor een kritische blik op de huidige situatie en perspectief. Welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld om het verdienmodel te veranderen, om kosten te verlagen of opbrengsten te verhogen? Het is waardevol om zorgvuldig in kaart te brengen wat in de betreffende situatie de gevolgen zijn van verschillende scenario’s. Nu én in de toekomst.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin