Doorgaan naar artikel

87% gebruikt een teatsealer

Image partner

Foto: Boehringer Ingelheim

Uit marktonderzoek van Boehringer Ingelheim, uitgevoerd in april en mei 2021, blijkt dat 70% van de 230 veehouders die meededen aan de enquête bij meer dan 50% van de koeien alleen een teatsealer gebruiken.

De meerderheid van de veehouders past in minder dan 25% van hun dieren alleen een antibiotica droogzetter (Figuur 2) of een combinatie van een droogzetter met een teatsealer toe (Figuur 3).

Uit een andere, gelijktijdig uitgevoerde enquête gaf 87% van de veehouders aan teatsealers te gebruiken. De resultaten voor het toepassen van een teatsealer, antibiotica droogzetter of een combinatie van beiden was vergelijkbaar met het andere marktonderzoek. Een grote meerderheid van de veehouders zegt het toedienen van teatsealers makkelijk of redelijk eenvoudig te vinden.

De meeste veehouders in Nederland nemen dus geen risico en behandelen bijna al hun koeien met een teatsealer. Een teatsaeler beschermt tegen nieuwe infecties tijdens de droogstand.

Korte injector punt

Een derde van de veehouders zegt altijd de korte injectorpunt te gebruiken. Het gebruik van een korte injectorpunt wordt geadviseerd. Dit vermindert de kans op het inbrengen van infecties en ook is er minder kans op beschadiging van het tepelkanaal en het slotgat. Niet alle teatsealers hebben echter een korte injectorpunt.

Een kleurtje?

Administratie van het toedienen van een droogzetter en teatsaler is belangrijk. Als een koe te vroeg kalft kan er nog wachttijd van toepassing zijn voor de droogzetter. En de teatsealer-plug moet na afkalven handmatig verwijderd worden. 83% van de veehouders geeft aan de plug na afkalven handmatig te verwijderen.

Als een teatsealer goed ingebracht wordt en de plug na afkalven handmatig wordt verwijderd, dan is de kans op resten in de (biest)melk minder. Een teatsealer met een kleur maakt het verwijderen na afkalven gemakkelijker en is duidelijker te onderscheiden van vlokjes.

Om het gebruik van teatsealers te vergemakkelijken wensten de veehouders die de enquête hebben ingevuld (volgorde van het vaakst genoemd):
1. Géén lucht in de injector
2. Een teatsealer met een kleur
3. Flexibele injector met lange en korte injectorpunt

Boehringer Ingelheim is het op één na grootste diergeneesmiddelenbedrijf ter wereld. Wereldwijd zijn wij gevestigd in 99 landen en telt onze Animal Health divisie 10.000 medewerkers.

Onze aandacht gaat uit naar de vijf sectoren: rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, gezelschapsdieren en paarden. Wij streven ernaar onze klanten nog beter in staat te stellen om de diergezondheid te verbeteren, want als dieren gezond zijn, zijn mensen ook gezonder.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv.

Meer over Boehringer Ingelheim
Beheer
WP Admin