Doorgaan naar artikel

Waterschade Zuid-Nederland: wat kunt u doen als ondernemer?

Door de enorme regenval in de provincies Noord-Brabant en Limburg lijden veel landbouwers enorme schade. De eerste schattingen spreken van directe en indirecte schade die op kan lopen tot 500 miljoen euro of meer. Individuele ondernemers dreigen hierdoor failliet te gaan. Als grootste nationale accountants- en adviesorganisatie voor agro-ondernemers en het MKB doet Flynth een oproep aan de Overheid om op verschillende vlakken duidelijkheid te scheppen en getroffen ondernemers tegemoet te komen.

Door de regenval en de ontstane schade dreigen veel ondernemers in de problemen te komen. Ook ondernemers in de aan de landbouw gerelateerde sectoren, zoals de transportsector en toeleveranciers ondervinden schade.

Flynth roept de overheid op om op verschillende terreinen tot regelingen te komen

Uit vorige crises in de landbouw (MKZ, varkenspest en EHEC) kennen we een aantal maatregelen die de ergste nood voor ondernemers moeten oplossen. We denken hierbij aan tijdelijke arbeidstijdverkorting voor het personeel, tijdelijke vrijstelling voor belastingaangifte, uitstel van betaling voor belastingschulden, versneld uitkeren van (voorlopige) belastingteruggaven als gevolg van verliescompensatie, een verruimde BF regeling die ervoor zorgt dat aflossingsverplichtingen tijdelijk worden opgeschort en een soort garantieregeling voor het werkkapitaal.

Wat kunt u als ondernemer doen?

Daarnaast kunnen de individuele ondernemers zelf ook een aantal acties ondernemen. De belangrijkste zijn:
– vraag uw financier om de inperkingen van de seizoensfinanciering uit te stellen en de aflossingen op uw leningen uit te stellen.
– maak nu alvast voorbereidingen voor de aanvraag van een overbruggingslening. Ga met uw financier in gesprek en bespreek de (on)mogelijkheden.
– pas uw liquiditeitsbegroting aan op de huidige situatie;
– vraag direct verlaging aan (evt. tot nihil) van de reeds opgelegde voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (Vpb) over 2016;
– heeft de ondernemer in 2015 een verlies geleden, maar is de aangifte nog niet ingediend, doe dit dan zo snel mogelijk. Hierna kan de ondernemer verzoeken om een voorlopige verrekening van 80% van het geleden verlies met de positieve inkomens van de drie voorafgaande jaren. Hierdoor kan hij de eerder betaalde belasting snel terugkrijgen. Voorwaarde hierbij is wel dat de aangifte van het verliesgevende jaar is ingediend. Wanneer de aanslag over het verliesjaar definitief wordt vastgesteld kan de resterende 20% van het verlies worden verrekend.
– in overleg met de Belastingdienst kunnen invorderingsmaatregelen worden opgeschort. Ook als een algemene – voor iedere getroffen ondernemer geldende – maatregel op dit punt uitblijft is in individuele gevallen altijd maatwerk mogelijk, waarbij het onze ervaring is dat bij reële problemen de bereidheid tot meedenken aan de zijde van de Belastingdienst groot is. Bedenk ook dat hoe eerder met de fiscus overlegd wordt hoe groter de kans op succes is.
– is uw onderneming een BV? Dan is het raadzaam om het salaris dat moet worden uitgekeerd (in overleg met de fiscus) sterk te verlagen.
– voorziet de ondernemer dat de BV niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, meld dan – in overleg met uw adviseur – deze betalingsonmacht zo snel mogelijk en op de juiste wijze (in ieder geval schriftelijk). Zo kunt u aansprakelijkheid in privé voorkomen.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail naar agro@flynth.nl of bel 088 236 77 77.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin