Doorgaan naar artikel

Vanaf 1 september subsidie op advies

Foto: Flynth partner

Foto: Flynth

Vanaf 1 september kan elke veehouder die wil verduurzamen 1.500 euro subsidie voor advies of 6.000 euro voor het opstellen van een bedrijfsplan ontvangen. Daarbij geldt voor niet-piekbelasters een eigen bijdrage van 20% in de kosten.

De subisidieregeling Sabe is omgebouwd naar een nieuw beleidskader en opgenomen in het NSP/GLB 2023-2027 met Europees budget en ook Europese voorwaarden. De nationale Sabe-regeling is aangepast, specifiek voor piekbelasters.

Sabe-voucher voor alle boeren vanaf 1 september

Vanaf 1 september wordt de Sabo-voucherregeling weer voor alle boeren opengesteld die willen verduurzamen en op alle aandachtgebieden. Het gaat om een voucher van 1.500 euro voor advies of 6.000 euro voor het opstellen van een bedrijfsplan. Hier geldt voor beide vouchers een eigen bijdrage van 20%

Maatregelen bedrijfsvoering

Advies over verduurzamen gaat bijvoorbeeld over kringlopen, emissie-vermindering van ammoniak, nitraat en fosfaat, gezonde bodem, teeltsystemen of precisielandbouw. Maar kan ook gaan over aanpassen van veevoeding, weidegang of een landbouwkundig optimaal bemestingsplan.

Sabe-voucher voor piekbelasters

Veehouders die als piekbelaster worden aangemerkt, kunnen al vanaf 10 juli tot 1 december via de Sabe-regeling een voucher krijgen voor 1.500 euro subsidie op bedrijfsadvies. Het gaat daarbij om advies over de verschillende opties voor de betreffende veehouderijlocatie. Zoals de keuze om wel of niet te stoppen met de bestaande activiteiten, of innoveren, of extensiveren of verplaatsen. Het advies is bedoeld om de verschillende opties in kaart te brengen. Er is geen eigen bijdrage voor het advies vereist. Het advies moet gegeven worden door een adviseur met BAS-registratie (E1 of E3).

Bij E1 opgenomen aandachtsgebied Duurzaam Ondernemerschap gaat het ook om kunnen adviseren over opties/transitiepaden en passend bij de persoonlijke behoeften van de ondernemer. Stikstofreductie als opgave is hier ook integraal onderdeel van.

Advies over duurzaam ondernemerschap gaat bijvoorbeeld over de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer (vergroten vaardigheden), of advies en begeleiding bij samenwerking tussen individuele bedrijven. Het voucher kan ook worden besteed aan advies of begeleiding bij het starten of overnemen van een agrarisch bedrijf. In dat geval kan het voucher bijvoorbeeld worden ingezet voor het maken van een haalbaarheidsonderzoek of overnameplan, of het bespreken van specifieke onderwerpen met een deskundige adviseur.

Flynth beschikt over adviseurs met BAS-registratie. Het ministerie van LNV gaat uit van 3.000 piekbelasters. Uitgangspunt is dat elke piekbelaster een voucher toegekend kan krijgen.

Het ministerie heeft aangegeven dat er wijzigingen in verschillende aandachtsgebieden kunnen komen na consultatie en advies van de BAS-commissie

Voorwaarde is dat het advieswerk wordt uitgevoerd door adviseurs die in het BAS-register zijn ingeschreven. Flynth beschikt over dergelijke advseurs die de werkzaamheden onder de Sabe-regeling voor u kunnen uitvoeren.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin