Doorgaan naar artikel

Tips voor ondernemers

Aan het einde van het jaar staat u als ondernemer weer voor een aantal keuzes. Bijvoorbeeld over het doen van investeringen, schenken en overdragen. In dit artikel leest u een aantal tips en overdenkingen. Zodat u kan nagaan welke keuzes het meest voordelig zijn voor uw onderneming.

Investeren met de EIA en MIA

Hebt u een kalenderjaaradministratie? Dan hebt u in 2022 mogelijk een hoge winstverwachting. U kunt deze ruimte benutten door nog vóór 31 december dit jaar te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen die energiezuinig zijn of die het milieu bevorderen.

Vallen deze machines of installaties onder de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA)? Dan kunt u daar mogelijk fiscaal voordeel uit halen. Met deze regelingen kunt u namelijk 45,5 procent en 45 procent van de investeringskosten aftrekken van de winst. Voorwaarde bij de EIA en MIA is dat u de nieuwe bedrijfsmiddelen al in 2022 in gebruik hebt genomen of betaald.

Tip: om in aanmerking te komen voor de EIA of de MIA moeten de bedrijfsmiddelen waarin u investeert op de energielijst of op de milieulijst staan. Voor 2023 zijn de lijsten nog niet bekend. Voor 2022 zijn de lijsten wel bekend, maar is het budget mogelijk volledig benut. Twijfelt u over investeren dit jaar of volgend jaar? Raadpleeg dan uw adviseur.

Willekeurig afschrijven in 2023

Mogelijk komt er in 2023 een nieuwe regeling voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Hierbij mag u vrijwillig maximaal 50 procent van de afschrijvingskosten (aanschafkosten minus de restwaarde) afschrijven.

Maakt u gebruik van een gebroken boekjaar? Dan staat u nu voor de keuze om nog in 2022 te investeren en aanspraak te maken op de EIA of MIA. Óf om te wachten tot de regeling voor willekeurige afschrijving ingaat.

Tip: het is nog niet 100 procent zeker dat deze regeling er ook écht gaat komen. En het is dan ook nog onzeker hoe deze regeling er precies uit komt te zien. Overleg met uw adviseur wat verstandig is voor uw onderneming.

Investeren met de KIA

Hebt u een hoge winstverwachting voor 2022? Dan kunt u natuurlijk ook gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hiermee kunt u een gedeelte van de investeringskosten van nieuwe bedrijfsmiddelen aftrekken van de winst.

Tip: uw totale investeringen in 2022 mogen niet meer bedragen dan 332.994 euro. Dan vervalt namelijk de KIA. Lijken uw totale investeringen in bedrijfsmiddelen dit bedrag te overschrijden? Dan is het wellicht voordeliger om nieuwe investering uit te stellen tot in 2023.

Tip: maakt uw onderneming deel uit van een vof of ander samenwerkingsverband? Dan dient u naar de gezamenlijke investeringen te kijken. Hierbij gelden complexe berekeningsmethoden. Overleg hierover met uw adviseur.

Past het binnen uw strategie?

Voor alle bovenstaande punten geldt: doe deze investering alleen als het past in uw bedrijfsstrategie. Is uw drijfveer puur fiscaal? Vraag uzelf dan af of de investering verstandig is, gezien de huidige marktomstandigheden. Sparren met uw adviseur kan u inzicht bieden.

Schenken in 2022 en 2023

In 2023 verandert er veel op het gebied van schenkingen. Veel regelingen die er in 2022 nog wel waren, komen in 2023 te vervallen. Hebt u nog schenkingsplannen? Laat u dan vooral voorlichten over deze ontwikkelingen. Uw adviseur helpt u graag.

Verandering in overdrachtsbelasting

Ook het tarief van de overdrachtsbelasting verandert in 2023. Het verhoogt van 8 procent naar 10,4 procent. Bent u van plan om onroerend goed economisch over te dragen aan uw partner of kinderen? Probeer dit dan vóór 31 december 2022 te regelen. Zo kunt u nog gebruikmaken van het lage tarief.

Neem contact op

Waar u momenteel ook staat met uw onderneming, de adviseurs van Flynth staan voor u klaar. Met jarenlange ervaring in de agrarische sector, weten ze u in iedere situatie van passend advies te voorzien. Neem contact op met uw eigen adviseur of maak een afspraak bij een kantoor bij u in de buurt.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin