Doorgaan naar artikel

Succesvolle financieringsaanvraag via inzicht actuele cijfers

‘Het opstellen van financiële begrotingen is steeds noodzakelijker en zorgt voor écht grip op je onderneming.

Ook de wereld van de bank verandert. Voorheen was de relatiebeheerder van de bank vooral de adviseur van de melkveehouder met plannen voor het bedrijf. De “man van de bank” (voorheen was het meestal een man) kwam in een vroeg stadium op het melkveebedrijf langs om de plannen te bespreken en – in overleg met de bank – nader uit te werken. Niet zelden kwam de melkveehouder met een wat globale berekening, spreekwoordelijk op de achterkant van een sigarendoos en werd dit door de bankman verder uitgewerkt, tot een begroting in de aanvraagsystemen van de bank.

Van oud naar nieuw

Deze manier van werken is echt voorbij. Bij ondernemende melkveehouders zorgt dit soms voor onrust. De bank verwacht vandaag de dag namelijk dat de ondernemer zijn of haar plannen panklaar en professioneel uitgewerkt bij de bank aanlevert. Ongeacht of dit een financieringsaanvraag is voor een investering, of een aanvraag voor een tijdelijke verhoging van het krediet. Een half uitgewerkte aanvraag wordt nog zelden in behandeling genomen. En een begroting wordt geacht ook op maandbasis inzicht te geven in de ontwikkeling van de exploitatie en liquiditeit. Soms ook voor meerdere jaren. Om de voortgang van plannen en liquiditeit te kunnen volgen, vraagt de bank vervolgens om periodieke cijfers, inclusief een geactualiseerd doorkijkje naar de toekomst.

Kasstroom versus zekerheden

Als gevolg van regelgeving (Basel 4) moeten banken bij hun beoordeling van bedrijven en financieringsaanvragen, straks nog meer dan nu, uitgaan van zaken als exploitatie, kasstroom en liquiditeit. De zekerheden, die vaak volop aanwezig zijn, zoals de steeds hogere waarde van de grond, worden bij de beoordeling van financieringsmogelijkheden voor de bank nog minder van belang.

Hoe dan?

De ondernemende melkveehouder vraagt zich af: Hoe krijg ik inzicht in mijn actuele exploitatie en liquiditeit? Welke ontwikkelingen verwacht ik en hoe kan ik betrouwbare cijfers aan de bank presenteren over de toekomst van het bedrijf. En hoe bewaak ik daarvan de voortgang? Om het antwoord op deze vragen zelfstandig te realiseren is een enorme uitdaging.

Extra vertrouwen

Begeleiding en advisering door een gerenommeerde partij geeft de bank extra vertrouwen in plannen van ondernemers. Banken willen betrouwbare en goed onderbouwde cijfers en begrotingen ontvangen. Melkveehouders bij Flynth kunnen via het Kwartaalbericht Melkvee al een liquiditeitsvooruitblik ontvangen. Hiermee krijgen deze ondernemers inzicht in hun huidige en te verwachten exploitatie en liquiditeit. Met realistische voorspellingen zijn zij in staat om kort op te bal te spelen en altijd ‘bij te zijn’, daar waar het gaat om te verwachten cijfermatige ontwikkelingen.

Succesvolle aanvraag

In de praktijk leidt een goed uitgewerkte begroting bij een financieringsaanvraag tot minder vragen vanuit een bank. Dus een kortere doorlooptijd en een lager gepercipieerd risico. En dat leidt weer tot betere condities, lagere rente en een succesvolle financieringsaanvraag!

Rust voor jezelf

Het maken van een begroting is eigenlijk nog belangrijker voor de voor de ondernemer(s) zelf. Door periodiek een actueel inzicht te hebben in – te verwachten – toekomstige ontwikkelingen, kan je als ondernemende melkveehouder betere keuzes maken. Vaak vormt een begroting een mooie aanleiding om over andere vraagstukken na te denken. Denk aan herfinanciering, financiële planning, fiscale herstructurering, investeringsplannen of subsidiekansen. Hiermee creëer je als ondernemer dus balans en rust tussen de exploitatie en liquiditeit. Met als resultaat een duurzame (cijfermatige) continuïteit voor de toekomst van je onderneming!

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin