Doorgaan naar artikel

Subsidie voor verbetering van verkaveling

Bent u bezig met de verbetering van de verkavelingsstructuur van uw landbouwbedrijf? Wellicht komt u in aanmerking voor subsidie. De provincie Gelderland is heeft namelijk met een nieuw openstellingsbesluit van de ‘Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland’ (POP3GLD) gepubliceerd. Andere provincies volgen mogelijk.

Het gaat om paragraaf 2.4 van de verordening ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’. U kunt nog een aanvraag indienen tot en met 26 juni 2017. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt 1,5 miljoen euro.

Waarvoor ontvangt u subsidie?
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven. U ontvangt subsidie voor:
a. proceskosten verkaveling
b. procedurekosten verkaveling
c. investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 350.000 euro per aanvraag. De subsidie bedraagt:
100 procent van de kosten genoemd onder a en b
40 procent van de subsidiabele kosten van investeringen genoemd onder c, met een maximale subsidie van 800 euro per geruilde hectare.
Deze POP3-regeling is in andere provincies ook al open geweest en zal waarschijnlijk in de toekomst nog diverse malen open gaan.

Lees meer over de regeling.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 – 236 77 77.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin