Doorgaan naar artikel

Stel de betalingsrechten veilig

Afbeelding partner

2015 wordt een belangrijk jaar voor het veiligstellen van uw landbouwsteun. Dit jaar kunt u nieuwe betalingsrechten aanvragen. Ook zijn er de veranderingen rondom het nieuwe GLB. De bestaande toeslagrechten zijn in 2014 vervallen. Belangrijk dus om op tijd te beginnen met uw Gecombineerde opgave.

Veel bedrijven zullen extra tijd nodig hebben om de aanvraag van betalingsrechten op orde te krijgen. Denk aan de perceelwijzigingen, die u nu al kunt controleren en veranderen. Dit doet u in de applicatie ‘Mijn Percelen’ vóór u aan de Gecombineerde opgave begint (vanaf 1 april). Op MijnRVO.nl gaat u daarvoor naar het onderwerp ‘Grond’ en kiest u voor ‘Percelen registreren’.

Ook zijn er bedrijven die te maken hebben met bedrijfsoverdracht, samenvoeging of splitsing. Een nieuwe groep toetreders, die voor het eerst betalingsrechten kunnen aanvragen, moeten opletten of alle details van de nieuwe wetgeving goed worden toegepast. Er leven veel vragen bij huur- en verhuursituaties en de toepassing van de vergroeningseisen. De financiële belangen zijn groot.

Juiste registratie bij KvK

Alleen actieve landbouwers komen in aanmerking voor betalingsrechten. U voldoet aan deze voorwaarde als u als agrarisch ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en dit aan de RVO heeft gemeld. Het maakt daarbij niet uit of het agrarisch bedrijf een hoofd- of nevenactiviteit is (m.u.v. de uitgesloten activiteiten). Uw bedrijfsactiviteit wordt ook wel SBI-code genoemd (code Standaard Bedrijfsindeling). De SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014 en 015 zijn agrarische codes.

Nog niet alle ondernemers hebben een KvK-nummer aan RVO doorgegeven. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u geen betalingsrechten krijgt. Heeft u nog geen KvK-nummer? Neem dan contact op met de KvK. Meer informatie vindt u op KvK.nl. U geeft het KvK-nummer door via Mijn.RVO.nl.

Aan de slag met e-Herkenning

Sinds januari logt u op Mijn.RVO.nl als landbouwbedrijf alleen nog in via e-Herkenning. U schaft hiervoor een e-Herkenningsmiddel aan. Hoe dat werkt, ziet u in een handig stappenplan op Mijn.RVO.nl. Particulieren loggen in met DigiD. Als particulier kunt u niet in aanmerking komen voor betalingsrechten.

Minimale browsereisen

Voor de Gecombineerde Opgave gelden de volgende browsereisen:

* Internet Explorer 10 of hoger
* Google Chrome
* Firefox

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Kijk op MijnRVO.nl of neem contact op met Flynth via e-mail of telefoonnummer 026 – 354 26 00.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin