Doorgaan naar artikel

‘Steeds meer duidelijkheid op stikstofgebied’

Stikstof. Het houdt ons allemaal bezig en leidt tot de nodige onrust en onzekerheid. Gemene deler is dat iedereen graag wil weten welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nu precies heeft. Bas Kolkman, adviseur bedrijfslocatie bij Rombou, een 100 procent dochteronderneming van Flynth: ‘Het goede nieuws is dat er steeds meer duidelijk is.’

De uitspraak van de Raad van State over het PAS op 29 mei 2019 heeft voor de nodige beroering gezorgd. Na een lange periode van onzekerheid is er inmiddels het nodige duidelijk geworden. ‘De provincies hebben op begin december 2019 nieuwe beleidsregels vastgesteld’, zo vertelt Bas Kolkman. ‘Deze beleidsregels zijn op 13 december in werking getreden. Dit betekent dat de spelregels voor vergunningverlening bekend zijn. Alleen lijkt dit nog niet tot iedereen doorgedrongen.’

Nieuwe beleidsregels

Reden genoeg om eens door die nieuwe beleidsregels te lopen. Kolkman vertelt dat er niets verandert voor melkveehouders die voor 19 mei 2019 een natuurvergunning hadden en uitvoering hebben gegeven aan die vergunning. ‘Veel mensen zijn bang dat hun vergunning als gevolg van de PAS-uitspraak is vervallen, maar dat niet zo.’ Voor mensen met een PAS-melding ligt de zaak anders. ‘De minister heeft aangekondigd alle PAS-meldingen te legaliseren, aangezien deze bedrijven hebben gewerkt volgens het toen geldende beleidskader. Dit is belegd bij de provincie, maar ik schat in dat er nog wel enige tijd overheen zal gaan voordat dit is gebeurd. Bedrijven met een PAS-melding blijven dus in onzekerheid zitten.’

Uitbreiden mag onder voorwaaoorden

Voor melkveehouders die hun bedrijf willen uitbreiden en hier geen vergunning voor hebben, is ook meer duidelijk geworden. ‘Uitbreiden of wijzigen mag, maar de stikstofdepositie mag niet toenemen’, legt Kolkman uit. ‘Hierbij gelden twee opties: intern salderen of extern salderen. Bij intern salderen maakt een bedrijf stikstofruimte vrij binnen het eigen project of op de eigen locatie. Bijvoorbeeld door emissiearme technieken toe te passen.’ Bij extern salderen neem je als melkveehouder stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. ‘Daarbij geldt wel een maximum: er mag maximaal 70 procent van de stikstofruimte (ammoniakemissie) worden overgenomen.’

Gebiedsgerichte aanpak

Van de provincies wordt verwacht dat ze met een gebiedsgerichte aanpak komen, waarbij ze per Natura2000-gebied bekijken hoe daar de stikstofsituatie is en welke maatregelen er moeten worden genomen. Kolkman verwacht dat de gevolgen in Brabant, Gelderland, Overijssel en een deel van Drenthe het grootst zijn. ‘De kritische depositiewaarde verschilt uiteraard per gebied, maar je kunt wel stellen dat er een deken van stikstofdepositie over Zuidoost-Nederland ligt. Voor melkveehouderijen die dicht bij een Natura2000-gebied liggen kunnen de gevolgen dan ook groot zijn. Ik kan me zo voorstellen dat provincies met hen in gesprek gaan over vrijwillige of zelfs verplichte uitkoop.’

Stikstofspreekuur

Kolkman realiseert zich terdege dat – ook al is er meer duidelijkheid – veel bedrijven toch nog met vragen zitten. ‘Ik spreek voor mijn werk bij Rombou en Flynth veel boeren en iedereen vindt het lastig om de precieze gevolgen in beeld te krijgen. Door middel van het stikstofspreekuur dat we bij Flynth aanbieden, hopen we bedrijven net wat meer duidelijkheid te bieden. Onder de noemer “Uw stikstofsituatie in beeld” krijgen klanten voor een vast bedrag een rapport waarbij we alles op een rij zetten – hun vergunningen, hun huidige situatie en hun toekomstplannen – en inzicht geven in wat dit alles voor hen betekent. Zo nemen we onzekerheid en ongerustheid weg en krijgen bedrijven inzicht in wat er in hun situatie nog wél kan.’

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin