Doorgaan naar artikel

Nu al orïëntatie op nieuw GLB

Nu al orïëntatie op nieuw GLB partner

Foto: ANP

Vanaf 1 januari 2023 krijgt elke agro-ondernemer te maken met het Nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In het nieuwe GLB wordt toekomstbestendig boeren sterker beloond.

Momenteel worden in Nederland voor de nieuwe regelgeving “de puntjes op de i gezet”. Voor agro-ondernemers wordt het een hele puzzel om te bepalen met welke maatregelen in de bedrijfsvoering en welke percelen, het bedrijf aan de eco-regeling gaat voldoen. Voor het eind van dit jaar moet elke agro-ondernemer al zijn of haar deelnamemelding bij RVO indienen.

Basispremie

De basisbetalingsregeling van het huidige GLB wordt de basispremie. De hoogte van de basispremie wordt lager dan het huidige bedrag. U krijgt de basispremie per hectare subsidiabele grond. Krijgt u de basispremie? Dan krijgt u voor de eerste 40 hectare van uw subsidiabele grond een extra betaling van ongeveer € 54 per hectare.

Betalingsrechten

De betalingsrechten gaan eind dit jaar vervallen en bestaan straks niet meer. Landschapselementen worden subsidiabel.

Eco-regeling

Een grote verandering in het nieuwe GLB is de nieuwe eco-regeling. Met het uitvoeren van eco-activiteiten draagt uw bedrijf bij aan 5 doelen: bodem, biodiversiteit, klimaat, landschap en water. U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen. Als u de eco-activiteiten goed uitvoert, verdient u punten.

U moet een minimaal aantal punten halen op de verschillende doelen (biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water). Scoort u op alle 5 doelen voldoende punten? Dan voldoet u aan de instapeis voor de eco-regeling. De inspanning die u levert bepaalt of uw bedrijf in de categorie brons, zilver of goud valt. Hiermee wordt de hoogte van de premie per hectare vastgesteld.

Hoogte van de premie

De hoogte van deze premie moet nog worden vastgesteld. Een bedrijf met SKAL-certificaat of in omschakeling is vrijgesteld van de eco-activiteiten

Om subsidie binnen het nieuwe GLB te kunnen ontvangen, moet aan voorwaarden worden voldaan, gericht op duurzame landbouw (“conditionaliteiten” genoemd).

Jonge landbouwers en vestigingssteun

Tot en met dit jaar 2022 kan elke jonge landbouwer tot 41 jaar met “blokkerende zeggenschap” in het bedrijf, (dus bijvoorbeeld via deelname in de samenwerking) 5 jaar lang de “jola-toeslag per hectare” krijgen. Nieuw onderdeel voor jonge landbouwers in het nieuwe GLB is de vestigingssteun. Dit is een directe financiële ondersteuning voor de opvolger bij bedrijfsovername. Onze Belgische buren in Vlaanderen kennen ze deze ondersteuning al.

In het nieuwe GLB vanaf 2023 kan een jonge landbouwer een vaste extra betaling van € 2.800 krijgen. Voorwaarde is dat ook “vestigingssteun” wordt ontvangen. De “vestigingssteun” is voor jonge landbouwers die het bedrijf net hebben overgenomen. Een bedrijfsplan is nodig, waarbij verduurzaming scoort. Zoals het zoals het er nu naar uitziet: een hogere rangorde om steun te ontvangen. Het steunbedrag lijkt te liggen tussen € 25.000 en € 100.000, verdeeld over 5 jaar. Het ministerie van LNV werkt aan een overgangsregeling. Bedoeld voor jonge landbouwers die de 5-jaarstermijn onder het huidige GLB nog niet volmaakten.

Deelname-melding al dit jaar

De deelnamemelding voor het nieuwe GLB moet voor eind dit jaar al bij RVO zijn. Zoals het er nu naar uit ziet, betekent een beter bedrijfsplan een hogere rangorde om voor steun in aanmerking te komen. Zaak om tijdig en goed van de veranderingen op de hoogte te zijn. Alleen dan kunt hier goed op inspelen en de juiste keuzes maken.

Kennis om u te ondersteunen
Diverse Flynth adviseurs hebben afgelopen periode in verschillende pilotprojecten voor het nieuwe GLB mee gedraaid. Hiermee heeft Flynth voor u al de benodigde kennis in huis om u te ondersteunen. Zo kunt u later straks met een gerust hart uw deelnamemelding bij RVO (laten) indienen.

Advies
Gebruik de komende periode om te beoordelen hoe u de puzzel voor uw bedrijf gaat maken betreft de invulling van het nieuwe GLB en eco-regeling. Wij kunnen wij u helpen om met uw bedrijf zo goed mogelijk op het nieuwe GLB in te spelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie?Ga naar www.flynth.nl/agrodienstverlening.
Heeft u vragen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze adviseurs via telefoon: 088 236 77 77 of www.flynth.nl/contact

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin