Doorgaan naar artikel

Fiscus helpt bij droogteschade

De droogte van de zomer 2018 heeft ons allemaal geraakt. Om boeren te ondersteunen om hun bedrijf op een goede wijze na die periode van droogte te loodsen zijn er een aantal fiscale mogelijkheden.

Op basis van de huidige fiscale wetgeving zijn er diverse regelingen waar ondernemers, die door de droogte een slecht jaar hebben gehad, gebruik van kunnen maken. Zo is er bijvoorbeeld de middelingsregeling, een fiscale faciliteit waarmee een progressienadeel van sterk wisselende winsten kan worden gecompenseerd. Deze regeling maakt het mogelijk de over drie jaren geheven inkomstenbelasting in box 1, waaronder de heffing uit winst uit onderneming, te laten herrekenen op basis van het gemiddelde box 1 inkomen uit die drie jaren.

Boeren en tuinders kunnen indien ze een verlies lijden gebruik maken van fiscale verliesverrekening. Met name de achterwaartse verliesverrekening kan voor boeren en tuinders, die in 2018 door de droogte verlies lijden, gunstig zijn. De achterwaartse verliesverrekening heeft tot gevolg dat een reeds opgelegde aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt verminderd, zodat een teruggaaf wordt gegeven van de belasting die is betaald.

In het VLB-overleg (vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus) is met de Belastingdienst een afspraak gemaakt dat ondernemers met substantiële droogteschade in het jaar 2018 hun verliezen over dat jaar in 2019 versneld kunnen verrekenen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat een 100%-verrekening van het verlies lastig zal worden maar dat een verrekening va 80% van het geleden verlies zeker tot de mogelijkheden van versneld verrekenen behoort, in ieder geval voor ondernemers die zijn aangemeld voor HT (horizontaal toezicht).

Fiscaal is droogteschade aan te merken als een bijzondere omstandigheid. Dit heeft tot gevolg dat ondernemers een beroep kunnen doen op uitstel van betaling van belasting. Voor boeren en tuinders die zijn getroffen door de droogte en daardoor tijdelijk in liquiditeitsproblemen komen, is het mogelijk om bij de Belastingdienst uitstel aan te vragen van betalen van inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting. Boeren en tuinders kunnen hiervoor het beste contact opnemen met hun fiscaal dienstverlener. Een van de voorwaarde is o.a. dat de adviseur (een derde deskundige) een verklaring afgeeft dat de betalingsproblemen tijdelijk zijn en de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip worden opgelost en dat de onderneming levensvatbaar is.

Verder zijn er soms mogelijkheden voor landbouwbedrijven in waterwingebieden die schade ondervinden van het onttrekken van grondwater om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Meer informatie op www.droogteschade.nl.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin