Doorgaan naar artikel

Financiering: een kwestie van droge voeten houden

Foto: Flynth partner

Foto: Flynth

Een plan voor nieuwbouw, bedrijfsgroei of overname zorgt vaak voor een aanvullende kapitaalsbehoefte.

Ondanks alternatieve financieringsvormen gaat u met uw financieringsaanvraag meestal naar de bank. Veel gehoorde opmerking is dat de bank vandaag de dag bijna geen aanvragen meer goedkeurt. In de praktijk zien we dat goed onderbouwde plannen nog steeds worden gefinancierd. Dit begint met een succesvolle aanvraag. Het is net slootje springen. Hoe ver reikt uw polsstok? Het is voornamelijk een kwestie van droge voeten houden. En zoals voor veel dingen geldt ‘de eerste klap is een daalder waard’, dus bereidt u goed voor.

Durft u over de sloot te springen?

Bedrijfsontwikkeling en de financiering hiervan kunt u vergelijken met ‘slootje springen’. De kostprijs op uw bedrijf en de regelgeving bepalen de breedte van uw sloot. De vraag is dan hoe hoever u kunt komen met uw polsstok, want u wilt natuurlijk droog overkomen. We zijn opgegroeid in een tijd waarin de waardevastheid van grond de basis vormde voor een financiering. Vandaag de dag zijn rendement op de exploitatie en de ruimte om tegenvallers op te vallen belangrijker.

Prijsrisico’s en bufferruimte

De lange termijn vooruitzichten voor de zuivel zijn goed. In toekomstprognoses wordt inmiddels gerekend met een melkprijs van 35,5 cent. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn om prijsschommelingen op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld door afdekking van prijsrisico’s of het opbouwen van bufferruimte in goede jaren. Eerder onderzoek van Flynth toont dat melkveehouders bij een melkprijs van 30 cent gemiddeld een periode van 2,8 jaar kunnen overbruggen. Een goede financieringsaanvraag toont dit voor uw bedrijfssituatie. Actief sturen op kostprijs, liquiditeit en buffercapaciteit levert melkveehouders voordeel op.

Veel verschil in kritieke opbrengstprijs

Uit analyse van de Flynth database blijkt dat de kritieke opbrengstprijs voor 2017 rond de 36 cent uitkomt. Dit betekent dat deze melkveehouders minimaal 36 cent per kg melk moeten ontvangen om de rekeningen te kunnen betalen. De vaste kosten en uitgaven vormen met 62% het grootste aandeel. De gemiddelde financiering bedraagt rond de één euro per kilogram melk. Bijbehorende financieringslasten bestaan uit zo’n 2,5 cent rente en 4,5 cent aflossing per kilogram melk. Dat is bijna 20% van de kritieke benodigde melkprijs.

Rendement versus financieringslasten

Het rendement per hectare staat soms niet in verhouding tot de financieringslasten die u over de grond betaalt. Een waardestijging van de grond kunt u de bakker en bank niet van betalen. En dat is nu net waar het de bank omgaat. Een alternatief – bijvoorbeeld financiering via erfpacht – verdient soms serieuze aandacht. In hoeverre heeft u inzicht in het rendement van de extra koe die u wilt melken ten opzichte van de bijbehorende financieringslasten voor investering in fosfaatrechten? Wij zien terugverdientijden tussen de vier en bijna 20 jaar.

Trackrecord resultaten

In hoeverre zijn er mogelijkheden om uw exploitatie te verbeteren? Misschien kan het rendement van uw grasland omhoog, kunt u besparen op voerkosten of kan er meer uit de veestapel worden gehaald. Is er sprake van goede of sterk verbeterde bedrijfsresultaten? Maak dan uw track record inzichtelijk. De bank wil zien wat u heeft gepresteerd. Dat gaat verder dan alleen cijfers. Laat ook zien hoe u het bedrijf heeft laten ontwikkelen tot wat het nu is. En dus hoe u uw voeten al die tijd droog heeft kunnen houden.

Meer weten?

We zetten onze ervaring ook graag voor u in. Vragen of advies over bedrijfsontwikkeling of financiering? Wilt u sparren met een adviseur? Neem vrijblijvend contact met ons op via e-mail of via 088 236 77 77.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin