Doorgaan naar artikel

Financiering begint met een succesvolle aanvraag

Een plan voor bijvoorbeeld nieuwbouw, bedrijfsgroei of overname zorgt vaak voor een aanvullende kapitaalsbehoefte. Ondanks alternatieve financieringsvormen gaat u met uw financieringsaanvraag meestal naar de bank. We horen soms de opmerking dat de bank vandaag de dag bijna geen aanvragen meer goedkeurt. In de praktijk zien we dat goed onderbouwde plannen nog steeds worden gefinancierd.

Bedrijfsontwikkeling en de financiering hiervan kunt u vergelijken met ‘slootje springen’. De kostprijs op uw bedrijf en de regelgeving bepalen de breedte van uw sloot. De vraag is dan hoever u kunt komen met uw polsstok, want u wilt natuurlijk droog overkomen. We zijn opgegroeid in een tijd waarin de waardevastheid van grond de basis vormde voor een financiering. Vandaag de dag zijn rendement op de exploitatie en de ruimte om tegenvallers op te vangen belangrijker.

Prijsrisico’s en bufferruimte

Huidig uitgangspunt voor toekomstprognoses is een melkprijs van 36 cent. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn om prijsschommelingen op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld door afdekking van prijsrisico’s of het opbouwen van bufferruimte in goede jaren. Uit eerder onderzoek van Flynth bleek dat melkveehouders bij een melkprijs van 30 cent gemiddeld een periode van 2,8 jaar kunnen overbruggen. Een goede financieringsaanvraag toont deze ruimte voor uw bedrijfssituatie. Actief sturen op kostprijs, liquiditeit en buffercapaciteit levert melkveehouders voordeel op.

Veel verschil in kritieke opbrengstprijs

Flynth ziet bij de gemiddelde melkveehouder nu een kritieke opbrengstprijs voor de melk van bijna 37 cent. Deze prijs moet de gemiddelde melkveehouder dus ontvangen om precies al zijn kosten en uitgaven te kunnen betalen. En dan is er nog geen bufferruimte. De vaste kosten en uitgaven vormen met zo’n 60% het grootste aandeel. Gemaakte keuzes en investeringen bepalen de hoogte van uw vaste kosten. Toegerekende kosten voor melkproductie lagen afgelopen jaar gemiddeld rond 16 cent per kg melk met uitschieters van -50% en + 80%, ook hier grote verschillen tussen individuele bedrijven.

Rendement versus financieringslasten

Het rendement per hectare staat soms niet in verhouding tot de financieringslasten die u over de grond betaalt. Van een waardestijging van de grond kunt u de bakker en bank niet betalen. En dat is nu net waar het de bank omgaat. Een alternatief – bijvoorbeeld financiering via erfpacht – verdient soms serieuze aandacht. In hoeverre heeft u inzicht in het rendement van de extra koe die u wilt melken ten opzichte van de bijbehorende lasten voor investering in fosfaatrechten? Wij zien terugverdientijden tussen de vier en bijna 20 jaar.

Track record resultaten

In hoeverre zijn er mogelijkheden om uw exploitatie te verbeteren? Misschien kan het rendement van uw grasland omhoog, kunt u besparen op voerkosten of kan er meer uit de veestapel worden gehaald. Is er sprake van goede of sterk verbeterde bedrijfsresultaten? Maak dan uw track record inzichtelijk. De bank wil zien wat u heeft gepresteerd. Dat gaat verder dan alleen cijfers. Laat ook zien hoe u het bedrijf heeft laten ontwikkelen tot wat het nu is. En dus hoe u uw voeten al die tijd goed droog heeft kunnen houden.

Meer weten?

We zetten onze ervaring ook graag voor u in. Vragen of advies over bedrijfsontwikkeling of financiering? Wilt u sparren met een adviseur? Neem vrijblijvend contact met ons op via e-mail of via 088 236 77 77.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin