Doorgaan naar artikel

De overheid betaalt mee aan uw innovatief of verduurzamings idee

De melkveehouderij is volop in ontwikkeling. De sector wil nu en in de toekomst blijvend bijdragen aan de voedselvoorziening. Nu het fosfaatstelsel in werking is getreden, zal de maatschappelijke druk zich verplaatsen naar de milieubelasting en circulariteit van de melkproductie. Het is zaak dat de sector blijft innoveren om de ‘license to produce’ voor de toekomst te behouden. Heeft u concrete ideeën voor innovatie of verduurzaming van uw bedrijf, dan biedt het POP3 programma goede kansen op een mooie subsidie.

Innovaties vergen inspanning en kosten geld. De overheid kan u als ondernemer hierbij ondersteunen met bijvoorbeeld POP3 subsidie. POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is een subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Inmiddels is dit alweer het derde programma, dus vandaar POP3. Het programma loopt van 2014 tot en met 2020.

Provinciaal beleid

Elke provincie bepaalt of een regeling wordt opengesteld en in welke vorm en met welk budget de regeling open gaat. Er is een landelijk kader maar elke provincie heeft op verschillende punten de vrijheid zaken aan te passen vanwege regionale omstandigheden. Klik hier of neem contact op met Flynth voor informatie omtrent exacte openstellingen.

Voorbeelden van ondersteunde projecten:
1. Bijdrage voor innovatieve investeringen. Voorbeelden van innovatieve projecten zijn: CO2 vastlegging / behoud organische stof in de bodem, besparen op energie en opwekken van energie via zon en mest, reduceren van ammoniakuitstoot van bestaande stallen, beperken van methaanuitstoot en beperken waterverbruik.

40% subsidie, maximum verschilt per provincie, bedragen tussen € 100.000 en € 450.000.
2. Samenwerking voor innovaties. In gezamenlijkheid, bijvoorbeeld met een leverancier, wordt gewerkt aan een nieuw product, machine of proces. Tenminste 40% subsidie, minimaal € 100.000.
3. Bijdrage voor jonge landbouwers (JOLA). Bijvoorbeeld zonnepanelen, duurzame vloeren en GPS spuitmachines. Maximale bijdrage € 20.000, nieuwe openstelling december 2018.
4. LEADER: projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de verschillende regio’s. 60% subsidie.
5. Diverse projecten rond natuur, water, kavelruil en bedrijfsverplaatsing, allen met een significante bijdrage.

Tendersysteem

De aanvragen binnen POP3 worden beoordeeld volgens het tendersysteem. Dit houdt in dat een onafhankelijke commissie de ingediende aanvragen binnen een vastgestelde termijn beoordeelt op doel en kwaliteit passend binnen de regeling. Vervolgens wordt de subsidie verdeeld totdat het budget op is.

Aanvraag indienen

Heeft u concrete ideeën voor innovatie of verduurzaming van uw bedrijf, dan biedt het POP3 programma goede kansen op een mooie subsidie. Uiteraard ondersteunt Flynth u graag bij het indienen van de aanvragen. We kunnen u ook bij de planning, realisatie en financiering van de innovatie en verduurzaming adviseren.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer (088) 236 77 77.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin