Doorgaan naar artikel

Check alvast de planning mestvraagstukken in 2016

Image partner

Er is veel aandacht voor de derogatietop die op 14 november plaatsvond. Bent u ook benieuwd naar de aangekondigde maatregelen die de derogatie veilig moeten stellen voor 2017 en de jaren erna? Binnenkort worden die details nader ingevuld. Het is nu eerst tijd om een tussenbalans op te maken.

Het boekjaar 2016 loopt bijna ten einde. Als (melk)veehouder is het tijd om de tussenbalans op te maken voor de volgende mestvraagstukken van 2016:

* Kunt u niet alle mest op uw eigen bedrijf plaatsen?
Check dan tijdig of uw bedrijf voldoet aan gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht en AMvB grondgebondenheidseisen.

*Wat is uw voordeel van de BEX/Kringloopwijzer in 2016?
Uw belang van een goed resultaat van de BEX/Kringloopwijzer neemt toe. U kunt gebruikmaken van de module bij CRV, een ander managementprogramma of u roept de hulp van een adviseur in.

Sturen op efficiency

De hoogte van de mestproductie is om meerdere redenen van belang. Die bepaalt namelijk:

* de hoeveelheid mest die u moet afvoeren en eventueel moet verwerken.
* of u aan de grondgebondenheidseisen voldoet.
* of u binnen de toegekende fosfaatrechten bent gebleven in de toekomst.

Door uw bedrijf op efficiency te sturen kunt u zowel economisch als mestwet-technisch betere resultaten boeken.

Tip: controleer ook of uw bedrijfsgegevens binnen de Centrale Database Kringloopwijzer up-to-date zijn en of de vereiste machtigingen en koppelingen aanwezig zijn. Dat bevordert een snelle indiening als het jaar voorbij is.

Extra aandacht voor staffel grondgebondenheidseisen

Het fosfaatoverschot per hectare in 2016 bepaalt in welke staffel (0-20, 20-50 of >50) voor de AMvB grondgebondenheid uw bedrijf hoort. De uitkomst in 2016 is van invloed op uw situatie in 2017. Indien u verwacht vlakbij een staffelgrens uit te komen, dan kan het interessant zijn om net niet in de hogere categorie te vallen. Zeker als de beschikbaarheid van grond voor u een probleem is. U kunt dan minder dieren houden of een hoger BEX/Kringloopwijzer voordeel behalen.

Tip: Maak naast een prognose voor 2016 ook een berekening voor 2017 met een inschatting van de impact van de maatregelen voor behoud derogatie.

Meer informatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail info@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin