Doorgaan naar artikel

Bekijk de instructiefilm Centrale database Kringloopwijer

Bekijk de instructiefilm Centrale database Kringloopwijer partner

Bekijk de instructiefilm Centrale database Kringloopwijer

De zuivelsector heeft ervoor gekozen dat alle melkveehouders een KringloopWijzer (laten) samenstellen. Bent u melkveehouder? Dan is het belangrijk dat u zichzelf dit najaar registreert bij dekringloopwijzer.nl. Vindt u het ingewikkeld? Loop dan samen met uw adviseur de aanmelding door.

In een korte handleiding lichten we u de procedure graag toe. Vanuit de werkgroep Communicatie Kringloopwijzer is ook een film gemaakt.

Eerst logt u met eHerkenning EH2+ in op www.mijn.rvo.nl. Daar verleent u de machtigingen voor koppelingen met organisaties (zoals melkfabriek, voerleveranciers en RVO), om zo gegevens automatisch in te lezen. Het is de bedoeling dat er steeds meer gegevens automatisch ingelezen worden. Vervolgens logt U in op dekringloopwijzer.nl met eHerkenning.

Volmacht voor Flynth?

Ons advies is om uw adviseur een volmacht te geven, hierover leest u meer op pagina 3 van de handleiding. Een volmacht is extra handig als u wenst dat Flynth de koppelingen voor u activeert. Bovendien kunt u uw adviseur machtigen, zodat hij of zij kan meekijken of voor u gegevens kan invullen en bewerken.

Ontwikkelingen KringloopWijzer (KLW)

De KringloopWijzer wordt een belangrijke basis om uw melkveebedrijf verder te ontwikkelen. Dat is breed gedragen door de sectorpartijen. Een efficiënte melkveesector in Nederland is de basis voor een concurrerende melkveehouderij. De KLW hoort daarbij.

Met gunstige resultaten van uw KringloopWijzer, krijgt u de kans op ruimere bemestingsnormen en kans op meer melkproductie op uw bedrijf. Dit zonder investeringen in toekomstige fosfaatrechten, en eventueel geen uitbreiding in grond.

Voor ruimere bemestingsnormen zijn de resultaten van drie jaar op een rij nodig. Bovendien kost het tijd om te leren werken met de KLW. Dat ervaren onze adviseurs dit jaar volop. Zij volgen een opleiding en begeleiden geïnteresseerde melkveehouders bij het invullen en vooral het begrijpen van de KLW. Dit kan zowel individueel als in studiegroepen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail info@flynth.nl of telefoonnummer 026 – 354 26 00.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin