Doorgaan naar artikel

2000 euro per maand extra

Fot: Bert Jansen partner

Fot: Bert Jansen

Verhoging van de vervangingsleeftijd van 54 naar 62 maanden levert voor een bedrijf met 1 miljoen kilo melk bijna 16.000 euro per jaar op. Dat blijkt uit Flynth-cijfers.

Op allerlei manieren zien we aandacht voor duurzaamheid. Zo kan ook gekeken worden naar de duurzaamheid van de melkveestapel. Het gaat dan om de levensduur van de melkkoeien op het bedrijf. Extra interessant wordt het, als er gunstige effecten zijn op de portemonnee. Sybren Kemper deed in het kader van zijn studie aan de Aeres Hogeschool in Dronten onderzoek bij Flynth naar de levensduur bij melkvee. Hierin werd hij bijgestaan door Willem van Laarhoven van Valacon.

Een melkveehouder die het lukt om koeien ouder te laten worden heeft minder jongvee nodig voor vervanging. Opfokkosten van jongvee dalen en oudere koeien geven meer melk. Streven naar een langere levensduur is interessant. Ook via de maatschappelijke aandacht voor dierwelzijn en diergezondheid is levensduur een belangrijk thema. Het streven naar verlenging van de levensduur van de veestapel verbetert de economische prestaties en komt tegemoet aan de wensen van de samenleving.

Steeds meer melkveehouders zijn op de hoogte van de economische en maatschappelijke voordelen van een langere levensduur maar grote stappen in levensduurverlenging zijn er nog niet. Is er voldoende urgentiebesef bij de melkveehouder of spelen er andere zaken? Eerder onderzoek leverde geen duidelijk verschil in economisch resultaat tussen langere en korte levensduur.

Levensduur wordt door veel verschillende factoren bepaald. Voor een goeie vergelijking moet breder worden gekeken. Aanleiding voor Flynth en Valacon om nader onderzoek te doen naar de relatie tussen levensduur, specifieke kosten en opbrengsten en bedrijfstype. Met als doel om melkveehouders te ondersteunen bij hun keuzes op het gebied van levensduurmanagement.

Uit het onderzoek bij Flynth blijkt dat langere levensduur een financieel voordeel oplevert van bijna 16.000 euro op jaarbasis. Dit significante voordeel geldt voor een bedrijf met een melkproductieomvang van 1 miljoen kilogram, bij een leeftijdsverlenging van 4 jaar en 6 maanden naar 5 jaar en 2 maanden. Verlengde levensduur zorgt vooral voor lagere voerkosten en hogere melkopbrengsten. De gewaskosten, kosten voor machines en werktuigen en de betaalde rente liggen ook lager. De gezondheidskosten liggen wat hoger, maar dit weegt lang niet op tegen de positieve effecten. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of deze hogere kosten het gevolg zijn van meer zorg en begeleiding of meer gezondheidsproblemen bij oudere koeien.

Advies

Advies aan melkveehouders, is om bij hun keuzes op het gebied van levensduurmanagement, de onderzoeksbevindingen mee te nemen. Verlenging van de levensduur verbetert namelijk vrijwel altijd het bedrijfsresultaat. Een beter economisch resultaat voor de melkveehouder en een verantwoorde melkveehouderij gaan dus hand in hand. Vervolgonderzoek moet helpen om het advies aan melkveehouders over levensduur nog doelgerichter te maken.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin