Doorgaan naar artikel

Van Twente naar Drenthe: ‘Wij moesten meer wennen dan de koeien’

Van Twente naar Drenthe: 'Wij moesten meer wennen dan de koeien' partner

Van Twente naar Drenthe: 'Wij moesten meer wennen dan de koeien'

Eind 2015 verruilden Gerwin en Anita Schuttenbeld het Twentse dorpje Bornerbroek voor het Drentse Noord-Sleen. Hier bouwden zij een nieuwe ligboxenstal met een capaciteit voor 200 melkkoeien. Met de verhuizing is tevens de overstap gemaakt naar de automatisering van processen op het bedrijf; dit geldt voor voeren, melken en het schoonhouden van de stal. Zaterdag 9 juli wordt de nieuwe stal feestelijk geopend en gaan de deuren open voor een ieder die geïnteresseerd is de nieuwe stal te bekijken. Gerwin Schuttenbeld: “Met de nieuwe stal heerst er veel meer rust in de stal en is de melkproductie aanzienlijk omhoog gegaan.”

In Bornerbroek molk de familie Schuttenbeld 90 koeien, in 2006 waren er al plannen gemaakt om het bedrijf uit te breiden. Toen met het doel om een stal neer te zetten voor 140 melkkoeien. Deze plannen gingen als snel van tafel toen het waterschap grond nodig had. Gerwin: “Hierdoor was het voor ons niet meer zinvol om te investeren. We zijn toen al snel gericht gaan zoeken naar andere mogelijkheden in Noordoost Overijssel en Drenthe. We zochten specifiek naar zandgrond, want dit is goede betrouwbare grond. ” Uiteindelijk kwam er een kans voorbij om in Noord-Sleen een melkveebedrijf te startten.

Van visgraat naar melkrobots: meer rust en een stijgende melkproductie

Begin 2015 is de bouw van het nieuwe melkveebedrijf begonnen en 1 december 2015 zijn de koeien overgeplaatst naar de nieuwe stal. “Het grootste verschil met de nieuwe stal is de rust die er heerst. De koeien hebben meer rust en ruimte en dit merk je ook in de melkproductie.”  De melkproductie is aanzienlijk gestegen sinds het gebruik van de nieuwe stal vertelt Gerwin.  Eerder werden er  90 koeien gemolken in een 2 x 6 visgraat. Sinds het gebruik van de nieuwe stal melken ze 105 koeien met twee A4 Lely melkrobots. De productie per koe is hiermee gestegen van 8100 naar 9000 liter melk. “Sinds de nieuwe stal in gebruik is hebben wij 15 procent meer koeien, en een stijging in de melkproductie van 30 procent! Met de totale dagproductie zijn we gestegen van 1900 kg melk naar 2900 kg melk. Het verschil is duidelijk te zien. De koeien zijn veel rustiger en hebben minder last van uierontsteking.” Het is de bedoeling om aan het eind van het jaar de twee robots vol te hebben, geeft Gerwin aan. “Daarna is het doel om door te groeien richting de 200 melkkoeien met een derde melkrobot.”

Veel automatisering en ruimte in nieuwe stal

Met de nieuwe ligboxenstal zette de familie Schuttenbeld sterk in op automatisering. Ze melken met twee Lely A4 melkrobots, voeren met het Vector automatisch voersysteem en houden de stalvloer schoon met twee Lely Discovery mestrobots. “Het was een grote omschakeling, maar de koeien waren snel gewend.” Sinds de start van de nieuwe stal wordt er ook automatisch gevoerd. Deze omschakeling verliep ook erg goed vertelt Gerwin. “Wij moesten meer wennen dan de koeien. Toen de nieuwe stal werd gebouwd wisten we al snel dat we een automatisch voersysteem wilden aanschaffen en al snel kwamen we bij Lely uit. We wilden geen systeem waarbij rails of iets dergelijks nodig was en dit is bij de Vector niet het geval. Het systeem redt zichzelf.” Inmiddels werken ze een half jaar met de Vector. “Het bevalt ons erg goed. Er heerst meer rust in de stal door het constante voeraanbod.”

‘Automatisering heeft niet alleen de koeien rust gebracht, maar ons ook’

Koe comfort en welzijn was zeker een aandachtspunt in de nieuwe stal. Zo liggen de koeien op waterbedden, maken ze gebruik van ledverlichting en ligt er een emissiearme Eco-welzijnsvloer. “Wij hebben duidelijke keuzes gemaakt in hoe wij de stal zouden inrichten middels automatisering. De melkrobots, vloer in de stal die schoon wordt gehouden door de automatische stalreiniger en het automatische voersysteem. Het eerste moment dat we die systemen in bedrijf zagen wisten we gewoon dat het zou werken voor ons!” De automatisering in de nieuwe stal heeft voor een andere manier van managen gezorgd voor de familie Schuttenbeld. “Het heeft niet alleen de koeien meer rust gebracht, maar ons ook. De automatisering heeft voor arbeidsverlichting en meer flexibiliteit gezorgd”, aldus Gerwin.

Stalindeling en looplijnen

De nieuwe ligboxenstal van de familie Schuttenbeld is ingericht op zo ideaal mogelijke looplijnen. Hierbij is gekozen voor een 0+6+0 opstelling en voerpaden rondom de drie zijden. In de stal zijn de melkrobots in lijn geplaatst op een centrale plek in de stal. Gerwin: “er zijn inmiddels twee melkrobots geplaatst en er is ruimte voor een derde. Achter deze robots bevinden zich het strohok en 18 ligboxen voor zorg- en aandachts koeien. Koeien die hier staan kunnen via een apart hek de robot in en worden via selectiepoortje weer terug geleid.  Om efficiënt te werken is het werk bij elkaar geplaatst in het midden van de stal. Ook de kantoorruimte in de stal is geplaatst met zicht op de seperatieruimte. In de nieuwe stal zijn het jongvee en de melkkoeien onder één dak geplaatst. Het jongvee staat in een 2+2 stal met de voergang in het midden. De stal is zo ingericht dat de veestapel van kalf tot koe een ronde door de stal maakt door middel van een doorschuifsysteem. De kalveren zijn door middel van roldeuren gescheiden van de ligboxstallen.

Plan nieuwe stal

Gerwin en Anita hadden al snel voor ogen hoe de nieuwe stal eruit moest komen te zien en welke automatisering ze wilden toepassen. Met hulp van het Lely Center hebben ze de drie robot plaatsen ingetekend met bijbehorende gangetjes en selectiepoorten naar de seperatieruimte. Hierdoor was de tekening compleet. Bij de bouw van de nieuwe stal is ook rekening gehouden met de landschappelijke inpassing, uitstraling en kleur. “Het is hier een toeristisch gebied, dan moet je geen betonnen gebouw neerzetten.” De familie is eerst met de plannen naar de buren gegaan om te informeren. Dit was tegelijkertijd een goede manier om de buren te leren kennen.

Klaar voor de toekomst

Met de bouw van de nieuwe stal is de familie Schuttenbeld klaar voor de toekomst. Ramon, de zoon van Gerwin, werkt nu al mee in het bedrijf en is daarnaast druk bezig met zijn opleiding Agrarisch Ondernemerschap. In de toekomst zal hij het melkveebedrijf overnemen. Gerwin: “Het is mooi dat hij het bedrijf straks wil overnemen, daar doe je het voor.” Momenteel richt de familie Schuttenbeld zich op de groei van het aantal melkkoeien naar 120 voor het eind van dit jaar. “De volgende stap is een derde robot plaatsen en verder groeien. Het is nu wel even afwachten wat de fosfaatrechten gaan doen en of de knelgevallenregeling er komt en wat dat voor ons gaat betekenen”.

Gerwin en Anita Schuttenbeld met kinderen Joey (23), Ramon (20) en Merle (16) bouwden in het Drentse Noord-Sleen een nieuwe ligboxenstal met een capaciteit van 200 melkkoeien. Momenteel melken ze 105 melkkoeien en houden ze 109 stuks jongvee. Het rollend jaargemiddeld ligt rond 9000 kilo melk met 4,47% vet en 3,42% eiwit. In december 2015 is de nieuwe stal in gebruik genomen met 2 Lely A4 robot, het Lely Vector automatische voersysteem en 2 Lely Discovery mestrobots.

Als internationaal familiebedrijf in de agrisector is Lely dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe biedt het bedrijf oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melkrobots tot verzorgingsproducten, van automatische voersystemen tot stalreinigers. En advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen.

Meer over Lely
Beheer
WP Admin