Doorgaan naar artikel

‘Ik verdien het meest als ik het rustig heb’

In het Noord Brabantse Sint-Michielgestel staat het melkveebedrijf van de familie van Grinsven, een familiebedrijf die al generaties lang bestaat. Momenteel heeft het bedrijf 250 melkkoeien en 165 stuks jongvee, met een capaciteit om door te groeien naar 295 koeien. Erik van Grinsven: “De melkproductie ging omhoog met de melkrobots en daarnaast zij we ook steeds efficiënter gaan werken op het bedrijf waardoor we meer winst genereren. Omdat mijn zoon Daan van 16 interesse heeft om het bedrijf over te nemen, motiveert het mij enorm om in groei en optimalisatie te investeren op dit bedrijf.”

Erik van Grinsven nam 14 jaar geleden het bedrijf van zijn vader over, toen met 90 melkkoeien die in totaal 720.000 liter produceerden. Nu melken ze inmiddels 250 melkkoeien met 5 A3 Lely melkrobots, met een verwachte productie van 2,7 miljoen liter melk voor 2016. De melkproductie is daarmee de afgelopen jaren flink gestegen. Het is de doelstelling om dit binnen 5 jaar nog verder te verhogen naar 12.000 kg melk per koe per jaar. Hoe heeft deze Brabantse veehouder dit gerealiseerd en wat is zijn visie over het behalen van het doel van 12.000 kg melk?

Het bedrijf naar een hoger plan brengen

“12.000 kg lijkt misschien een doel dat te hoog gegrepen is, geeft Erik aan. “Maar”, voegt hij er aan toe: “als je 10 jaar geleden had gezegd dat ik 10.000 kg per koe per dag zou gaan melken, dan had ik dat niet geloofd. En daar zitten we nu al boven, dus er is heel veel mogelijk.” De automatisering van het melkveebedrijf draagt volgens Erik bij aan de arbeidsverlichting en arbeidsefficiëntie. Daarnaast ervaart Erik dat het werken ‘relaxter en flexibeler ‘ wordt. “250 koeien kun normaal gesproken niet alleen managen, maar met behulp van de automatisering lukt dit wel. De belangrijkste doelstelling van het bedrijf staat voor Erik onomstreden vast: “zo veel mogelijk geld verdienen.” Het is de bedoeling dat het aantal koeien over twee jaar is gestegen naar 295 koeien. “Winst streven we na door het vergroten van het  aantal koeien, door bedrijfsprocessen elk jaar weer verder te optimaliseren en daarmee steeds betere resultaten te boeken. Kortom, door het bedrijf naar een hoger plan te brengen.” Het moeilijkste daarbij, geeft Erik aan, is het niveau vast te houden. “Het is makkelijker om iets op een hoger plan te brengen, maar lastiger het daarna vast te houden.”

‘Ik verdien het meest als ik het rustigst ben’

“Het grootste gevaar om winst mis te lopen?” Dat is volgens Erik ‘het behalen van minder goede resultaten doordat je te druk bent’.  Hij geeft aan dat het heel effectief kan zijn om rust en tijd te creëren de bedrijfsprocessen in te richten en te optimaliseren. “Door optimalisatie, of dat nu in het voeren, melken of de gezondheid van de koeien zit, kun je het aantal liter melk per koe laten stijgen. Een paar liter melk kan al een groot verschil maken qua inkomsten. Maar andersom is het ook zo: als je maar iets over het hoofd ziet waardoor je ergens minder efficiënt te werk gaat, kost dat al snel duizenden euro’s per maand.  Dus zorg dat je het niet te druk hebt want dat beïnvloedt de resultaten. Ik verdien het meest als ik het rustigst ben.”

Winst is Win-Win voor boer en koe

Een focus op gezonde koeien en een hoge voerefficiëntie zijn volgens Erik erg belangrijk om meer opbrengt en winst te genereren. Door de melkproductie te verhogen gaat ook het welzijn van de koe omhoog, legt Erik uit. “Je kunt niet méér liters produceren als je koeien hebt die ziek of kreupel zijn, je moet dus zorgen dat je gezonde koeien hebt.”  Meer winst is volgens Erik “een win-win situatie voor de koe en de veehouder.” Op het bedrijf zijn eigenlijk geen problemen met uiergezondheid. “Dit komt omdat we de uiergezondheid heel secuur in de gaten houden. Bij een verhoging bij een van de koeien wordt deze bijvoorbeeld vaker naar de robot gestuurd om te melken, of direct gesepareerd en behandeld. Mastitis krijgt hierdoor weinig kans.”  Ook noemt Erik het belang van de levensproductie van de koeien. “Het is belangrijk dat je zorgt dat je een vervangingspercentage van minder dan 20 procent hebt. Wanneer dit hoger is ga je geld verliezen.” Ook de klauwgezondheid van de koeien wordt nauwkeurig in de gaten gehouden. “1 keer in de week gaan de koeien door een voetbad wat achter de robot wordt geplaatst. Dit zorgt voor gezonde klauwen, waardoor de koeien beter naar het voerhek én naar de robot lopen. Een goede voeropname zorgt er voor dat een beest lekker in z’n vel zit, wat er uiteindelijk voor zorgt dat er efficiënter melk wordt geproduceerd.”

Focus bepalen en houden

Ondanks het verdwijnen van het melkquotum houd Erik gewoon vast aan zijn plan om elk jaar 250.000 kg meer te melken. “Jaren geleden hebben we een lijn uitgestippeld en deze zijn we blijven volgen, quotum of geen quotum. Als je iets wilt bereiken, moet je je visie en focus vast blijven houden.  Onze volgende stap is het groeien van het bedrijf naar 295 koeien, dus gaan we wel meer melk produceren maar dat gaat volgens ons eigen plan.” Volgens Erik wordt de productie van meer melk en tegelijkertijd minder mest steeds belangrijker, zeker gezien de huidige melkprijs en fosfaatregeling die meer zal gaan bepalen. Het rantsoen en het voermanagement zijn hierbij cruciaal; “We leggen veel accent op een zo hoog mogelijke voerefficiëntie, momenteel ligt deze op 1,6. Koeien moeten constant kunnen vreten, en datgene wat ze eten volledig benutten.” De eerste fase die Erik daarvoor optimaliseerde is het voerrantsoen. “Ik maak sinds kort gebruik van een mestzeef om de werking van de pens te controleren. Als het voer te grove delen bevat, duidt dit op een slechte penswerking, wat betekent dat ik het rantsoen moet bijsturen naar een fijnere samenstelling bijvoorbeeld. Een hoge  melkproductie en voerefficiëntie is een samenspel van allerlei facetten die je zo kunt optimaliseren.”

Bedrijfsgegevens:
Erik van Grinsven houdt met zijn vrouw Marian  in Sint-Michielgestel (Noord Brabant) 250 melkkoeien en  164 stuks jongvee
Rollend jaargemiddelde 10.477 kg
Voerefficiëntie: 1,6.
Celgetal: 130 (gem. 200)
Vet:4,51 % (Jaar 2015)
Eiwit: 3,73 % (Jaar 2015

Als internationaal familiebedrijf in de agrisector is Lely dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe biedt het bedrijf oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melkrobots tot verzorgingsproducten, van automatische voersystemen tot stalreinigers. En advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen.

Meer over Lely

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin